Chào mừng đến với website Phòng Nội Vụ Thành Phố Tam Kỳ

Hình ảnh hoạt động

 • 6

 • 5

 • 4

 • 3

 • 2

 • 2

 • 1

 • HN CCHC

 • Trao QĐ bổ nhiệm Chánh VP, GĐ BQL dự án, Phó Trưởng phòng Nội vụ

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN CBCC2 Ảnh: a

 • HN CBCC Ảnh: a
    
Bầu cử đại biểu quốc hội và HĐND các cấp
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
12
Next Page Last Page
Page size:
select
 36 items in 2 pages
46/KH-UBND 26/02/2021 Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
35-CV/BTCTW 24/02/2021 Về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp
TH 25/2 tập 1 23/02/2021 Tài liệu tập huấn HN trực tuyến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (Tập 1)
TH 25/2 tập 2 23/02/2021 Tài liệu tập huấn HN trực tuyến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (Tập 2)
Sách 23/02/2021 Sách hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
07/TB-UBND 19/02/2021 Thông báo về việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Tam Kỳ khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
45/VPHĐBCQG-PL 09/02/2021 Công văn hướng dẫn việc xác định số người trong danh sách ứng cử
04/QĐ-UBBC 05/02/2021 Quyết định thành lập Tiểu ban Giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Tam Kỳ khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
06/QĐ-UBBC 05/02/2021 Quyết định thành lập Tiểu ban Tổng hợp phục vụ bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Tam Kỳ khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
11-HD/BTGTU 03/02/2021 Hướng dẫn tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
01/TB-UBBC 03/02/2021 Thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Tam Kỳ khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
02/KH-UBBC 03/02/2021 Kế hoạch triển khai công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Tam Kỳ khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
76/KH-MTTQ-BTT 28/01/2021 Kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
140-CV/TU 27/01/2021 Hướng dẫn một số nội dung về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
523/QĐ-UBND 26/01/2021 Quyết định thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Tam Kỳ khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
03/CT-QN 20/01/2021 Chỉ thị về việc tổ chức thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
36-HD/BTCTW 20/01/2021 Hướng dẫn công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
. 20/01/2021 Đề cương quán triệt những điểm mới trong Hướng dẫn số 36-HD/BTCTW
169/HD-BTGTW 20/01/2021 Hướng dẫn tuyên truyền cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
13/TT-MTTW-BTT 19/01/2021 Thông tri hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - ...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG NỘI VỤ THÀNH PHỐ TAM KỲ

Địa chỉ: 70 Hùng Vương, Tam Kỳ, Quảng Nam

Thiết kể bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam (QTI)