Chào mừng đến với website Phòng Nội Vụ Thành Phố Tam Kỳ

Hình ảnh hoạt động

 • 6

 • 5

 • 4

 • 3

 • 2

 • 2

 • 1

 • HN CCHC

 • Trao QĐ bổ nhiệm Chánh VP, GĐ BQL dự án, Phó Trưởng phòng Nội vụ

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN CBCC2 Ảnh: a

 • HN CBCC Ảnh: a
    
Cải cách hành chính
Tam Kỳ tổ chức Ngày hội tư vấn thủ tục hành chính
Sáng ngày 18.9, Phòng Tư pháp TP.Tam Kỳ phối hợp Thành đoàn Tam Kỳ, UBND phường An Mỹ tổ chức Ngày hội tư vấn thủ tục hành chính cho người dân trên địa bàn phường An Mỹ.
Tam Kỳ tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số CCHC và triển khai thực hiện Nghị quyết của Thành ủy giai đoạn 2021-2025
Sáng ngày 10.9, UBND thành phố Tam Kỳ tổ chức hội nghị trực tuyến công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2020 và triển khai Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 21/7/2021 của Thành ủy Tam Kỳ về đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Tam Kỳ giai đoạn 2021-2025, hướng đến nền hành chính phục vụ nhân dân. Chủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ Bùi Ngọc Ảnh chủ trì hội nghị.
Thành phố Tam Kỳ chính thức triển khai mô hình “Công dân không viết”
Thực hiện kế hoạch Cải cách hành chính thành phố Tam Kỳ năm 2021, trong đó có nội dung triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, UBND thành phố Tam Kỳ đã triển khai thí điểm mô hình “Công dân không viết” và Thành đoàn thành phố Tam Kỳ thành lập Đội Thanh niên xung kích hỗ trợ thực hiện mô hình “Công dân không viết” tại Trung tâm hành chính công thành phố Tam Kỳ.
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì cuộc họp nghe ý kiến góp ý của các sở, ngành đối với dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 27/4/2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020
Ngày 01/9/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì cuộc họp nghe ý kiến góp ý của các sở, ngành đối với dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 27/4/2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 và dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đế
Thành phố Tam Kỳ sẵn sàng triển khai mô hình “Công dân không viết”
Trong thời gian qua, công tác triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại các cơ quan, ban, ngành, địa phương trên địa bàn thành phố đã đạt được những kết quả nhất định.
Các tin khác:
Triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ cải cách hành chính
Tam Kỳ đánh giá công tác cải cách hành chính năm 2020
Năm 2021 triển khai Đề án kiểm soát thủ tục hành chính ngoài một cửa
Mọi thủ tục hành chính được Tam Kỳ thực hiện tại Trung tâm Hành chính công thành phố
Sẽ bỏ sổ hộ khẩu

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG NỘI VỤ THÀNH PHỐ TAM KỲ

Địa chỉ: 70 Hùng Vương, Tam Kỳ, Quảng Nam

Thiết kể bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam (QTI)