Chào mừng đến với website Phòng Nội Vụ Thành Phố Tam Kỳ

Hình ảnh hoạt động

 • 6

 • 5

 • 4

 • 3

 • 2

 • 2

 • 1

 • HN CCHC

 • Trao QĐ bổ nhiệm Chánh VP, GĐ BQL dự án, Phó Trưởng phòng Nội vụ

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN CBCC2 Ảnh: a

 • HN CBCC Ảnh: a
    
Công chức viên chức
Cần chuẩn bị gì để thi tuyển công chức năm 2019?
Thi tuyển công chức có khó không? Cần chuẩn bị gì để thi tuyển công chức?... là thắc mắc chung của rất nhiều người đang có mong muốn vào biên chế Nhà nước. Dưới đây là cách thức thi tuyển công chức mới nhất theo quy định của Chính phủ.
4 quy định mới liên quan đến mọi cán bộ, công chức từ 1/7/2019
Ngày 1/7/2019 tới đây, nhiều văn bản mới liên quan đến cán bộ, công chức sẽ chính thức được áp dụng.
7 điểm mới của Nghị định 34 ảnh hưởng đến mọi cán bộ, công chức xã
Nghị định 34/2019/NĐ-CP được ban hành ngày 24/4/2019, có hiệu lực từ ngày 25/6/2019.
Sẽ chỉ còn 3 trường hợp hưởng chế độ viên chức suốt đời
Nội dung này được đề cập trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.
Từ ngày 01/7/2019 viên chức ký hợp đồng làm việc theo mẫu mới
Ngày 14/5/2019, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 03/2019/TT-BNV, theo đó từ ngày 01/7/2019 khi Thông tư này có hiệu lực thi hành thì các hợp đồng làm việc của viên chức sẽ được thay đổi theo mẫu mới ban hành kèm theo Thông tư này.
Các tin khác:
5 điểm mới của Nghị định 161 về tuyển dụng công chức, viên chức
Giảm số lượng công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã
Sẽ chấm dứt 'viên chức suốt đời'?
Khó giải bài toán tuổi hưu
Thông báo về việc tiếp nhận viên chức giáo viên

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG NỘI VỤ THÀNH PHỐ TAM KỲ

Địa chỉ: 70 Hùng Vương, Tam Kỳ, Quảng Nam

Thiết kể bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam (QTI)