Chào mừng đến với website Phòng Nội Vụ Thành Phố Tam Kỳ

Hình ảnh hoạt động

 • 6

 • 5

 • 4

 • 3

 • 2

 • 2

 • 1

 • HN CCHC

 • Trao QĐ bổ nhiệm Chánh VP, GĐ BQL dự án, Phó Trưởng phòng Nội vụ

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN CBCC2 Ảnh: a

 • HN CBCC Ảnh: a
    
Danh bạ điện thoại
Phòng ban:
select
Tên:
Email:
Điện thoại:
STTẢnh Đại DiệnHọ & TênĐiện Thoại / Email
1 Lê Tấn Vĩnh
Trưởng phòng
Phòng Nội vụ thành phố
0986800536


letanvinhnv@gmail.com
2 Lê Thị Hiếu
Phó Trưởng phòng
Phòng Nội vụ thành phố
0935810809
05103828060

3 Bùi Tấn Công
Phó Trưởng phòng
Phòng Nội vụ thành phố
0901971972
05103829845

congnvtamky@gmail.com
4 Nguyễn Tấn Tân
Chuyên viên
Phòng Nội vụ thành phố
01674980353
05103829845

ngtantan154@gmail.com
5 Nguyễn Trần Tuệ Ny
Chuyên viên
Phòng Nội vụ thành phố
0982851060
05103828060

6 Võ Xuân Lành
Chuyên viên
Phòng Nội vụ thành phố
0983501345
05103851060

xuanlanhnvtk@yahoo.com
7 Nguyễn Thị Hoài Thương
Chuyên viên
Phòng Nội vụ thành phố
0904200801
05103851060

8 Nguyễn Thế Vĩnh
Chuyên viên
Phòng Nội vụ thành phố
0914152613
05103829845

9 Nguyễn Thị Diễm Hằng
Chuyên viên
Phòng Nội vụ thành phố
0905729212
05103829845

10 Vũ Thị Phương Nhung
Chuyên viên
Phòng Nội vụ thành phố
0935811522
05103829845

11 Trần Thị Tú Quỳnh
Chuyên viên
Phòng Nội vụ thành phố
0985030762
05103828060

tuquynhtran07@gmail.com
12 Nguyễn Văn Nhâm
Chuyên viên
Phòng Nội vụ thành phố
0938794766
05103828060


Liên kết web
Thăm dò ý kiến
Đánh giá mức độ hài lòng về CBCCVC của thành phố

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG NỘI VỤ THÀNH PHỐ TAM KỲ

Địa chỉ: 70 Hùng Vương, Tam Kỳ, Quảng Nam

Thiết kể bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam (QTI)