Chào mừng đến với website Phòng Nội Vụ Thành Phố Tam Kỳ

Hình ảnh hoạt động

 • 6

 • 5

 • 4

 • 3

 • 2

 • 2

 • 1

 • HN CCHC

 • Trao QĐ bổ nhiệm Chánh VP, GĐ BQL dự án, Phó Trưởng phòng Nội vụ

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN CBCC2 Ảnh: a

 • HN CBCC Ảnh: a
    
Văn bản
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND thành phố Tam Kỳ
Số/Ký hiệu: 01/2015/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 20/07/2015
Người ký: Chủ tịch Văn Anh Tuấn
Ngày hiệu lực: 20/07/2015
Quyết định sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn khen thưởng của Quy chế giải thưởng Phan Châu Trinh
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:QD_PCT_2015.doc[ Tải về ]40.5 Kb

Nội dung trích yếu :
Quyết định sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn khen thưởng của Quy chế giải thưởng Phan Châu Trinh ban hành kèm theo Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 03/7/2012 và Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 17/7/2013
của Uỷ ban nhân dân thành phố Tam Kỳ.


Xem chi tiết văn bản: [ Đã xem 1416 lượt ]Quay lại

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG NỘI VỤ THÀNH PHỐ TAM KỲ

Địa chỉ: 70 Hùng Vương, Tam Kỳ, Quảng Nam

Thiết kể bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam (QTI)