Chào mừng đến với website Phòng Nội Vụ Thành Phố Tam Kỳ

Hình ảnh hoạt động

 • 6

 • 5

 • 4

 • 3

 • 2

 • 2

 • 1

 • HN CCHC

 • Trao QĐ bổ nhiệm Chánh VP, GĐ BQL dự án, Phó Trưởng phòng Nội vụ

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN CBCC2 Ảnh: a

 • HN CBCC Ảnh: a
    
Văn bản
Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 309 items in 16 pages
1150/UBND-NV 21/07/2015 Công văn về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 06/4/2015 của UBND thành phố Tam Kỳ
5314/QĐ-UBND 21/07/2015 Quyết định tặng danh hiệu Chiến sĩ Thi đua cơ sở cho cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2014-2015
5316/QĐ-UBND 21/07/2015 Quyết định tặng danh hiệu Lao động tiên tiến năm học 2014-2015 cho cá nhân.
5315/QĐ-UBND 21/07/2015 Quyết định tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến năm học 2014-2015
01/2015/QĐ-UBND 20/07/2015 Quyết định sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn khen thưởng của Quy chế giải thưởng Phan Châu Trinh ban hành kèm theo Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 03/7/2012 ...
53/2015/NĐ-CP 29/05/2015 Nghị định quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức
5069/QĐ-UBND 14/07/2015 Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính trên lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ...
1105/UBND-NV 13/07/2015 Công văn về việc đẩy mạnh cải cánh thủ tục hành chính
11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV 29/05/2015 Thông tư liên tịch hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực ...
742/SNV-CCVC 09/07/2015 Công văn về việc tuyển dụng viên chức đặc cách
99/KH-UBND 29/06/2015 Kế hoạch tổ chức hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015
2735/KH-UBND 24/06/2015 Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính - kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
266/BNV-CQĐP 23/06/2015 Công văn về việc thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính đơn vị cấp huyện, xã
2121/QĐ-UBND 16/06/2015 Quyết định Ban hành Quy định tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức qua dịch vụ bưu chính
56/2015/NĐ-CP 09/06/2015 Nghị định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức
2031/QĐ-UBND 08/06/2015 Quyết định ban hành Quy định về trách nhiệm công khai xin lỗi của cán bộ,công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh trong ...
1947 /QĐ-UBND 02/06/2015 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc ...
01/2015/TTLT-BNV-BTC 14/04/2015 Thông tư liên tịch hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
27-HD/TCTU 29/05/2015 Hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan ...
2140/KH-UBND 22/05/2015 Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế (giai đoạn 2015-2021)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG NỘI VỤ THÀNH PHỐ TAM KỲ

Địa chỉ: 70 Hùng Vương, Tam Kỳ, Quảng Nam

Thiết kể bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam (QTI)