Chào mừng đến với website Phòng Nội Vụ Thành Phố Tam Kỳ

Hình ảnh hoạt động

 • 6

 • 5

 • 4

 • 3

 • 2

 • 2

 • 1

 • HN CCHC

 • Trao QĐ bổ nhiệm Chánh VP, GĐ BQL dự án, Phó Trưởng phòng Nội vụ

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN CBCC2 Ảnh: a

 • HN CBCC Ảnh: a
    
Văn bản
Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 309 items in 16 pages
45/UBND-VP 01/03/2016 Thông báo công bố số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử đại biểu HĐND thành phố Tam Kỳ khóa XI, nhiệm ...
06/2016/TT-BTC 14/01/2016 Thông tư Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm ...
10/CV-UBBC 25/02/2016 Công văn về thực hiện nội dung liên quan đến công tác bầu cử
203/UBND-NV 24/02/2016 Công văn về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính
04/CT-UBND 18/02/2016 Chỉ thị phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2016
84/VPHĐBCQG-PL 17/02/2016 Công văn về việc hướng dẫn việc xác định số lượng người trong danh sách ứng cử
07/TB-UBBC 17/02/2016 Thông báo về việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Tam Kỳ khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
04/QĐ-UBBC 05/02/2016 Quyết định thành lập Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Tam Kỳ khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021
05/QĐ-UBBC 05/02/2016 Quyết định thành lập Tiểu ban Tổng hợp phục vụ bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Tam Kỳ khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
03/QĐ-UBBC 05/02/2016 Quyết định Thành lập Tiểu ban Giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Tam Kỳ khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021
06/QĐ-UBBC 05/02/2016 Quyết định thành lập Tiểu ban An ninh, trật tự - an toàn xã hội phục vụ bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Tam Kỳ khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - ...
01/TB-UBBC 05/02/2016 Thông báo Phân công các thành viên Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND thành phố Tam Kỳ khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
02/KH-UBBC 05/02/2016 Kế hoạch triển khai công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Tam Kỳ khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021
03/CT-UBND 05/02/2016 Chỉ thị về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
145/SNV-XDCQ 04/02/2016 Công văn về mẫu dấu của các tổ chức phụ trách bầu cử
04-HD/TCTU 03/02/2016 Hướng dẫn về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021
129-QĐ/TU 03/02/2016 Quyết định về thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội kháo XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021
150/SNV-XDCQ 02/02/2016 Công văn về việc báo cáo danh sách thành viên UBBC tỉnh Quảng Nam
43/NV-CCHC 02/02/2016 Công văn góp ý vào dự thảo báo cáo đẩy mạnh CCHC gắn với ứng dụng CNTT trên địa bàn thành phố Tam Kỳ giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025
1115/QĐ-UBND 02/02/2016 Quyết định thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Tam Kỳ khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG NỘI VỤ THÀNH PHỐ TAM KỲ

Địa chỉ: 70 Hùng Vương, Tam Kỳ, Quảng Nam

Thiết kể bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam (QTI)