Chào mừng đến với website Phòng Nội Vụ Thành Phố Tam Kỳ

Hình ảnh hoạt động

 • 6

 • 5

 • 4

 • 3

 • 2

 • 2

 • 1

 • HN CCHC

 • Trao QĐ bổ nhiệm Chánh VP, GĐ BQL dự án, Phó Trưởng phòng Nội vụ

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN CBCC2 Ảnh: a

 • HN CBCC Ảnh: a
    
Văn bản
Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 359 items in 18 pages
15/2012/TT-BNV 25/12/2012 Thông tư hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức
92/2012/NĐ-CP 08/11/2012 Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo
14/2012/TT-BNV 18/12/2012 Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công ...
06/2012/TT-BNV 30/10/2012 Thông tư hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn
1557/QĐ-TTg 18/10/2012 Quyết định phê duyệt đề án "Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức"
2337/QĐ-UBND 19/07/2012 Quyết định ban hành Quy định về việc khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, công dân và doanh nghiệp đối với dịch vụ hành chính ...
41/2012/NĐ-CP 08/05/2012 Nghị định quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập
09/2012/QĐ-UBND 29/05/2012 Quyết định ban hành quy định chính sách nghỉ hưu trước tuổi và nghỉ thôi việc đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
10/2012/QĐ-UBND 29/05/2012 Quyết định ban hành quy định về chức danh, mức phụ cấp, chế độ chính sách, mức khoản kinh phí chi trả phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách ...
33/2012/NĐ-CP 13/04/2012 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội
29/2012/NĐ-CP 12/04/2012 Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
27/2012/NĐ-CP 06/04/2012 Nghị định quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức
13/CT-TTg 18/05/2012 Chỉ thị về việc triển khai thực hiện Chiến lược Phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020
68/2011/TTLT 30/12/2011 Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà ...
112/2011/NĐ-CP 05/12/2011 Nghị định về công chức xã, phường, thị trấn
58/2010/QH12 15/11/2010 Luật Viên chức
2474/QĐ-TTg 30/12/2011 Quyết định phê duyệt chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020
4136/QĐ-UBND 15/12/2011 Quyết định về chế độ thù lao đối với người nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
54/2011/NĐ-CP 04/07/2011 Nghị định về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo
30/2011/QĐ-TTg 01/06/2011 Quyết định về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG NỘI VỤ THÀNH PHỐ TAM KỲ

Địa chỉ: 70 Hùng Vương, Tam Kỳ, Quảng Nam

Thiết kể bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam (QTI)