Chào mừng đến với website Phòng Nội Vụ Thành Phố Tam Kỳ

Hình ảnh hoạt động

 • 6

 • 5

 • 4

 • 3

 • 2

 • 2

 • 1

 • HN CCHC

 • Trao QĐ bổ nhiệm Chánh VP, GĐ BQL dự án, Phó Trưởng phòng Nội vụ

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN CBCC2 Ảnh: a

 • HN CBCC Ảnh: a
    
Văn bản
Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 316 items in 16 pages
68/2010/QĐ-TTg 01/11/2010 Quyết định về việc quy định hội có tính chất đặc thù
45/2010/NĐ-CP 21/04/2010 Nghị định quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội
03/2010/TTLT 27/05/2010 Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối ...
42/2010/NĐ-CP 15/04/2010 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng
18/2010/NĐ-CP 05/03/2010 Nghị định về đào tạo, bồi dưỡng công chức
22/2008/QH12 13/11/2008 Luật Cán bộ, công chức
92/2009/NĐ-CP 22/10/2009 Nghị định về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ...
3053/QĐ-UBND 08/09/2009 Quyết định về việc bổ sung danh mục các chuyên ngành và nhu cầu đào tạo, thu hút cán bộ có trình độ sau đại học giai đoạn 2009-2010 và đến năm 2015
3141/QĐ-UBND 25/09/2008 Quyết định Ban hành danh mục các chuyên ngành và nhu cầu đào tạo, thu hút cán bộ có trình độ sau đại học giai đoạn 2008-2010 và đến năm 2015
25-NQ/TW 25/07/2008 Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá
120/2007/NĐ-CP 23/07/2007 Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh niên
35/2006/TTLT 23/08/2006 Thông tư liên tịch hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập
53/2005/QH11 29/11/2005 Luật Thanh niên
55/2005/TTLT-BNV-VPCP 06/05/2005 Thông tư liên tịch hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản
21/2014/PL-UBTVQH11 18/06/2004 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo
15/2003/QH11 26/11/2003 Luật Thi đua, khen thưởng

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG NỘI VỤ THÀNH PHỐ TAM KỲ

Địa chỉ: 70 Hùng Vương, Tam Kỳ, Quảng Nam

Thiết kể bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam (QTI)