Chào mừng đến với website Phòng Nội Vụ Thành Phố Tam Kỳ

Hình ảnh hoạt động

 • 6

 • 5

 • 4

 • 3

 • 2

 • 2

 • 1

 • HN CCHC

 • Trao QĐ bổ nhiệm Chánh VP, GĐ BQL dự án, Phó Trưởng phòng Nội vụ

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN CBCC2 Ảnh: a

 • HN CBCC Ảnh: a
    
Văn bản
Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 359 items in 18 pages
42/KH-UBND 21/03/2014 Kế hoạch Kiểm tra công tác Cải cách hành chính năm 2014
04/2014/QĐ-UBND 04/03/2014 Quyết định ban hành Quy định về chính sách thu hút bác sỹ, bác sỹ có trình độ sau đại học về làm việc tại các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh Quảng Nam ...
1306/QĐ 06/03/2014 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định về tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại UBND các xã, phường trên địa bàn thành ...
1252/QĐ 28/02/2014 Quyết định Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2014
642/KH 27/02/2014 Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2014
598/KH 25/02/2014 Kế hoạch công tác văn thư lưu trữ năm 2014
576/QĐ 24/02/2014 Quyết định ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã năm 2014, triển khai thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của ...
02/2014 21/01/2014 Quyết định ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
433/QĐ-UBND 20/01/2014 Quyết định ban hành Chương trình phát triển thanh niên thành phố Tam Kỳ giai đoạn 2014 - 2020
114/QĐ 10/01/2014 Quyết định về việc giao biên chế công chức và biên chế sự nghiệp năm 2014
01/2014 07/01/2014 Dự thảo Quyết định ban hành quy định về tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại UBND các xã, phường
163/2013/TTLT-BTC-BNV 15/11/2013 Thông tư liên tịch hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm. bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc ...
09/2013/TT-BNV 31/10/2013 Thông tư 09/2013/TT-BNV quy định chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ.
1562/UBND-NV 13/11/2013 Công văn về việc thực hiện tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số cải cách hành chính của UBND các xã, phường.
1136/SNV-CCHC&ĐT 17/10/2013 Công văn hướng dẫn việc tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số CCHC của các huyện, thành phố
1137/SNV-CCHC&ĐT 17/10/2013 Công văn hướng dẫn việc tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số CCHC của các xã, phường, thị trấn
2990/QĐ-UBND 01/10/2013 Quyết định Ban hành Quy định theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện cải cách hành chính đối với các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng ...
2990 - Phụ lục 1 01/10/2013 Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính của huyện, thành phố
2990 - Phụ lục 2 01/10/2013 Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính của xã, phường, thị trấn
4704/QĐ-UBND 20/09/2013 Quyết định Ban hành Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức thành phố Tam Kỳ giai đoạn 2013 - 2015

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG NỘI VỤ THÀNH PHỐ TAM KỲ

Địa chỉ: 70 Hùng Vương, Tam Kỳ, Quảng Nam

Thiết kể bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam (QTI)