Chào mừng đến với website Phòng Nội Vụ Thành Phố Tam Kỳ

Hình ảnh hoạt động

 • 6

 • 5

 • 4

 • 3

 • 2

 • 2

 • 1

 • HN CCHC

 • Trao QĐ bổ nhiệm Chánh VP, GĐ BQL dự án, Phó Trưởng phòng Nội vụ

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN CBCC2 Ảnh: a

 • HN CBCC Ảnh: a
    
Văn bản
Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 309 items in 16 pages
29/2012/NĐ-CP 12/04/2012 Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
27/2012/NĐ-CP 06/04/2012 Nghị định quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức
13/CT-TTg 18/05/2012 Chỉ thị về việc triển khai thực hiện Chiến lược Phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020
68/2011/TTLT 30/12/2011 Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà ...
112/2011/NĐ-CP 05/12/2011 Nghị định về công chức xã, phường, thị trấn
58/2010/QH12 15/11/2010 Luật Viên chức
2474/QĐ-TTg 30/12/2011 Quyết định phê duyệt chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020
4136/QĐ-UBND 15/12/2011 Quyết định về chế độ thù lao đối với người nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
54/2011/NĐ-CP 04/07/2011 Nghị định về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo
30/2011/QĐ-TTg 01/06/2011 Quyết định về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội
01/2011/TT-BNV 19/01/2011 Thông tư hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính
01/2011/TT-BNV 19/01/2011 Thông tư Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính
01/2011/TT-BTC 06/01/2011 Thông tư quy định việc hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho hội có hoạt động gắn với nhiệm vụ của Nhà nước giao; việc quản lý, sử dụng tài sản, tài ...
68/2010/QĐ-TTg 01/11/2010 Quyết định về việc quy định hội có tính chất đặc thù
45/2010/NĐ-CP 21/04/2010 Nghị định quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội
03/2010/TTLT 27/05/2010 Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối ...
42/2010/NĐ-CP 15/04/2010 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng
18/2010/NĐ-CP 05/03/2010 Nghị định về đào tạo, bồi dưỡng công chức
22/2008/QH12 13/11/2008 Luật Cán bộ, công chức
92/2009/NĐ-CP 22/10/2009 Nghị định về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG NỘI VỤ THÀNH PHỐ TAM KỲ

Địa chỉ: 70 Hùng Vương, Tam Kỳ, Quảng Nam

Thiết kể bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam (QTI)