Chào mừng đến với website Phòng Nội Vụ Thành Phố Tam Kỳ

Hình ảnh hoạt động

 • 6

 • 5

 • 4

 • 3

 • 2

 • 2

 • 1

 • HN CCHC

 • Trao QĐ bổ nhiệm Chánh VP, GĐ BQL dự án, Phó Trưởng phòng Nội vụ

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN CBCC2 Ảnh: a

 • HN CBCC Ảnh: a
    
Văn bản
Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 359 items in 18 pages
03/2014/TTLT 10/10/2014 Thông tư liên tịch Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn ...
50/2014/TTLT 28/08/2014 Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND tỉnh, thành ...
136/KH-UBND 11/11/2014 Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp thuộc UBND thành phố Tam Kỳ năm 2014
133/KH-UBND 07/11/2014 Kế hoạch hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2014
13/CT-UBND 05/11/2014 Chỉ thị đẩy mạnh cải cách hành chính thành phố, nâng cao chất lượng thực hiện một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan, đơn vị ...
03/2014/TTLT 08/09/2014 Thông tư liên tịch Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thanh ...
169/UBND-HD 31/10/2014 Hướng dẫn nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm ...
07/2014/TT-BNV 29/08/2014 Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP
117/KH-UBND 13/10/2014 Kế hoạch Tổ chức thi tuyển chức danh Phó Trưởng đài Truyền thanh - Truyền hình thành phố Tam Kỳ
23/CT-UBND 06/10/2014 Chỉ thị về việc tập trung nâng cao và cải thiện Chỉ số cải cách hành chính
3020/QĐ-UBND 03/10/2014 Quyết định ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
65/2014/NĐ-CP 01/07/2014 Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013
3171/UBND-NC 11/08/2014 Công văn về việc thí điểm trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua đường bưu điện
5078/QĐ-UBND 24/06/2014 QUYẾT ĐỊNH Quyết định Ban hành Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính trên lĩnh vực cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử ...
4980/QĐ-UBND 23/06/2014 Quyết định ban hành Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính trên lĩnh vực cấp, điều chỉnh, gia hạn giấy phép xây dựng công trình, ...
37/2014/NĐ-CP 05/05/2014 Nghị định Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
36-CT/TW 30/05/2014 Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
07/2014/TT-BTP 24/02/2014 Thông tư hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính và rà soát, đánh giá thủ tục hành chính
02/2014/TT-BGDĐT 08/02/2014 Thông tư ban hành Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia
05/2014/TT-BTP 07/02/2014 Thông tư hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG NỘI VỤ THÀNH PHỐ TAM KỲ

Địa chỉ: 70 Hùng Vương, Tam Kỳ, Quảng Nam

Thiết kể bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam (QTI)