Chào mừng đến với website Phòng Nội Vụ Thành Phố Tam Kỳ

Hình ảnh hoạt động

 • 6

 • 5

 • 4

 • 3

 • 2

 • 2

 • 1

 • HN CCHC

 • Trao QĐ bổ nhiệm Chánh VP, GĐ BQL dự án, Phó Trưởng phòng Nội vụ

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN CBCC2 Ảnh: a

 • HN CBCC Ảnh: a
    
Văn bản
Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 316 items in 16 pages
2647/QĐ-UBND 29/08/2013 Quyết định triển khai thực hiện Nghị quyết số 77/2013/NQ-HĐND ngày 07/7/2013 của HĐND tỉnh khóa VIII
110/KH-UBND 26/08/2013 Kế hoạch triển khai thực hiện việc xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong các cơ quan, ...
21/2013/QĐ-UBND 25/07/2013 Quyết định ban hành quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn
2369/QĐ-UBND 31/07/2013 Quyết định về việc chuyển giao nguyên trạng Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sang Sở Tư pháp quản lý
2301/QĐ-UBND 26/07/2013 Quyết định Ban hành Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2013-2015
2222/QĐ-UBND 19/07/2013 Quyết định ban hành Đề án thi tuyển chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
77/2013/NQ-HĐND 04/07/2013 Nghị quyết của HĐND quy định mức chi thực hiện các hoạt động cải cách hành chính nhà nước tại các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Quảng ...
2077/QĐ-UBND 03/07/2013 Quyết định ban hành Đề án đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2020
617/SNV-TCBM 26/06/2013 Công văn xây dựng Đề án vị trí việc làm các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh
05/2013/TT-BNV 25/06/2013 Thông tư Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức
2068/KH-UBND 10/06/2013 Kế hoạch xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh ...
09/CT-UBND 10/06/2013 Chỉ thị về xác định vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh
01 10/06/2013 Đề án mẫu vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập
01/2013/TT-BNV 25/03/2013 Thông tư Ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo
07/CT-UBND 14/05/2013 Chỉ thị về việc tăng cường triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh
36/2013/NĐ-CP 22/04/2013 Nghị định về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức
651/QĐ-UBND 26/02/2013 Quyết định ban hành Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2013-2020
15/2012/TT-BNV 25/12/2012 Thông tư hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức
92/2012/NĐ-CP 08/11/2012 Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo
14/2012/TT-BNV 18/12/2012 Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công ...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG NỘI VỤ THÀNH PHỐ TAM KỲ

Địa chỉ: 70 Hùng Vương, Tam Kỳ, Quảng Nam

Thiết kể bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam (QTI)