Chào mừng đến với website Phòng Nội Vụ Thành Phố Tam Kỳ

Hình ảnh hoạt động

 • 6

 • 5

 • 4

 • 3

 • 2

 • 2

 • 1

 • HN CCHC

 • Trao QĐ bổ nhiệm Chánh VP, GĐ BQL dự án, Phó Trưởng phòng Nội vụ

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN CBCC2 Ảnh: a

 • HN CBCC Ảnh: a
    
Văn bản
Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 359 items in 18 pages
1300/QĐ-UBND 18/03/2015 Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính xã, phường năm 2014 và Tổ giúp việc Hội đồng
95/TB-UBND 16/03/2015 Thông báo về việc triển khai thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn thành phố
767/QĐ-UBND 09/03/2015 Quyết định bổ sung kinh phí cho các địa phương để thực hiện chính sách nghỉ hưu trước tuổi và nghỉ thôi việc đối với cán bộ, công chức cấp xã
305/UBND-NV 06/03/2015 Công văn về việc chuẩn bị nội dung thanh tra công tác nội vụ năm 2015 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam
861/QĐ-UBND 11/02/2015 Quyết định củng cố Tổ kiểm tra việc thi hành công vụ, thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
32/KH-UBND 10/02/2015 Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 20115
586/QĐ-UBND 10/02/2015 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã thuộc tỉnh Quảng Nam
58/TB-UBND 09/02/2015 Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ - Văn Anh Tuấn tại cuộc họp triển khai nhiệm vụ công tác cải cách hành chính năm 2015
19/2014/TT-BNV 04/12/2014 Thông tư quy định, hướng dẫn công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức
17/KH-UBND 28/01/2015 Kế hoạch thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2015
16/KH-UBND 27/01/2015 Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2015
14/KH-UBND 26/01/2015 Kế hoạch triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015
50/QĐ-UBND 12/01/2015 Quyết định ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2015
108/2014/NĐ-CP 20/11/2014 Nghị định về chính sách tinh giản biên chế
15/2014/TT-BNV 31/10/2014 Thông tư Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; ...
153/KH-UBND 11/12/2014 Kế hoạch tổ chức Lễ tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”
156/NV-CCHC 09/12/2014 Công văn góp ý dự thảo kế hoạch cải cách hành chính thành phố năm 2015
11/2014/TT-BNV 09/10/2014 Thông tư quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính
495/GM-UBND 28/11/2014 Giấy mời Hội nghị Cải cách hành chính
149/NV-CCHC 27/11/2014 Công văn thực hiện tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2014 tại xã, phường

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG NỘI VỤ THÀNH PHỐ TAM KỲ

Địa chỉ: 70 Hùng Vương, Tam Kỳ, Quảng Nam

Thiết kể bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam (QTI)