Chào mừng đến với website Phòng Nội Vụ Thành Phố Tam Kỳ

Hình ảnh hoạt động

 • 6

 • 5

 • 4

 • 3

 • 2

 • 2

 • 1

 • HN CCHC

 • Trao QĐ bổ nhiệm Chánh VP, GĐ BQL dự án, Phó Trưởng phòng Nội vụ

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN CBCC2 Ảnh: a

 • HN CBCC Ảnh: a
    
Văn bản
Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 309 items in 16 pages
16/KH-UBND 27/01/2015 Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2015
14/KH-UBND 26/01/2015 Kế hoạch triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015
50/QĐ-UBND 12/01/2015 Quyết định ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2015
108/2014/NĐ-CP 20/11/2014 Nghị định về chính sách tinh giản biên chế
15/2014/TT-BNV 31/10/2014 Thông tư Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; ...
153/KH-UBND 11/12/2014 Kế hoạch tổ chức Lễ tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”
156/NV-CCHC 09/12/2014 Công văn góp ý dự thảo kế hoạch cải cách hành chính thành phố năm 2015
11/2014/TT-BNV 09/10/2014 Thông tư quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính
495/GM-UBND 28/11/2014 Giấy mời Hội nghị Cải cách hành chính
149/NV-CCHC 27/11/2014 Công văn thực hiện tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2014 tại xã, phường
03/2014/TTLT 10/10/2014 Thông tư liên tịch Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn ...
50/2014/TTLT 28/08/2014 Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND tỉnh, thành ...
136/KH-UBND 11/11/2014 Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp thuộc UBND thành phố Tam Kỳ năm 2014
133/KH-UBND 07/11/2014 Kế hoạch hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2014
13/CT-UBND 05/11/2014 Chỉ thị đẩy mạnh cải cách hành chính thành phố, nâng cao chất lượng thực hiện một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan, đơn vị ...
03/2014/TTLT 08/09/2014 Thông tư liên tịch Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thanh ...
169/UBND-HD 31/10/2014 Hướng dẫn nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm ...
07/2014/TT-BNV 29/08/2014 Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP
117/KH-UBND 13/10/2014 Kế hoạch Tổ chức thi tuyển chức danh Phó Trưởng đài Truyền thanh - Truyền hình thành phố Tam Kỳ
23/CT-UBND 06/10/2014 Chỉ thị về việc tập trung nâng cao và cải thiện Chỉ số cải cách hành chính

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG NỘI VỤ THÀNH PHỐ TAM KỲ

Địa chỉ: 70 Hùng Vương, Tam Kỳ, Quảng Nam

Thiết kể bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam (QTI)