Chào mừng đến với website Phòng Nội Vụ Thành Phố Tam Kỳ

Hình ảnh hoạt động

 • 6

 • 5

 • 4

 • 3

 • 2

 • 2

 • 1

 • HN CCHC

 • Trao QĐ bổ nhiệm Chánh VP, GĐ BQL dự án, Phó Trưởng phòng Nội vụ

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN CBCC2 Ảnh: a

 • HN CBCC Ảnh: a
    
Văn bản
Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 287 items in 15 pages
3171/UBND-NC 11/08/2014 Công văn về việc thí điểm trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua đường bưu điện
5078/QĐ-UBND 24/06/2014 QUYẾT ĐỊNH Quyết định Ban hành Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính trên lĩnh vực cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử ...
4980/QĐ-UBND 23/06/2014 Quyết định ban hành Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính trên lĩnh vực cấp, điều chỉnh, gia hạn giấy phép xây dựng công trình, ...
37/2014/NĐ-CP 05/05/2014 Nghị định Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
36-CT/TW 30/05/2014 Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
07/2014/TT-BTP 24/02/2014 Thông tư hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính và rà soát, đánh giá thủ tục hành chính
02/2014/TT-BGDĐT 08/02/2014 Thông tư ban hành Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia
05/2014/TT-BTP 07/02/2014 Thông tư hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính
42/KH-UBND 21/03/2014 Kế hoạch Kiểm tra công tác Cải cách hành chính năm 2014
04/2014/QĐ-UBND 04/03/2014 Quyết định ban hành Quy định về chính sách thu hút bác sỹ, bác sỹ có trình độ sau đại học về làm việc tại các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh Quảng Nam ...
1306/QĐ 06/03/2014 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định về tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại UBND các xã, phường trên địa bàn thành ...
1252/QĐ 28/02/2014 Quyết định Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2014
642/KH 27/02/2014 Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2014
598/KH 25/02/2014 Kế hoạch công tác văn thư lưu trữ năm 2014
576/QĐ 24/02/2014 Quyết định ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã năm 2014, triển khai thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của ...
02/2014 21/01/2014 Quyết định ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
433/QĐ-UBND 20/01/2014 Quyết định ban hành Chương trình phát triển thanh niên thành phố Tam Kỳ giai đoạn 2014 - 2020
114/QĐ 10/01/2014 Quyết định về việc giao biên chế công chức và biên chế sự nghiệp năm 2014
01/2014 07/01/2014 Dự thảo Quyết định ban hành quy định về tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại UBND các xã, phường
163/2013/TTLT-BTC-BNV 15/11/2013 Thông tư liên tịch hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm. bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc ...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG NỘI VỤ THÀNH PHỐ TAM KỲ

Địa chỉ: 70 Hùng Vương, Tam Kỳ, Quảng Nam

Thiết kể bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam (QTI)