Chào mừng đến với website Phòng Nội Vụ Thành Phố Tam Kỳ

Hình ảnh hoạt động

 • 6

 • 5

 • 4

 • 3

 • 2

 • 2

 • 1

 • HN CCHC

 • Trao QĐ bổ nhiệm Chánh VP, GĐ BQL dự án, Phó Trưởng phòng Nội vụ

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN CBCC2 Ảnh: a

 • HN CBCC Ảnh: a
    
Văn bản
Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 359 items in 18 pages
01/NV-CCHC 04/01/2016 Công văn góp ý dự thảo Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016
77/2015/QH13 19/06/2015 Luật tổ chức chính quyền địa phương
273/BC-UBND 10/12/2015 Báo cáo kết quả cải cách hành chính năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016
2218/QĐ-TTg 10/12/2015 Quyết định về Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ-TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán ...
1937/SNV-CCHC 25/11/2015 Công văn về việc triển khai thực hiện Quyết định số 4339/QĐ-UBND ngày 11/11/2015 của UBND tỉnh
297/NV-CCHC 23/11/2015 Công văn góp ý vào dự thảo kế hoạch cải cách hành chính thành phố giai đoạn 2016-2020
Dự thảo 23/11/2015 Dự thảo Kế hoạch CCHC thành phố Tam Kỳ giai đoạn 2016-2020
4339/QĐ-UBND 11/11/2015 Quyết định Ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Quảng Nam
1992/UBND-NV 09/11/2015 Công văn về việc tập trung giải quyết dứt điểm những tồn tại, vướng mắc về địa giới hành chính trên địa bàn thành phố
Mẫu 01/11/2015 Mẫu báo cáo chấm điểu CCHC
227/QĐ-SNV 30/10/2015 Quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức vào làm việc tại UBND thành phố Tam Kỳ
74/UBND-HD 29/10/2015 Hướng dẫn nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị, địa phương và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động
02/2015/QĐ-UBND 23/10/2015 Quyết định Ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng
24/CT-UBND 19/10/2015 Chỉ thị về việc giải quyết dứt điểm những tồn tại, vướng mắc về địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
04/2015/TT-BNV 31/08/2015 Thông tư sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi ...
213/BC-UBND 12/10/2015 Báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2015
1688/UBND-NV 23/09/2015 Công văn về việc xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và người hoạt động không chuyên trách năm 2016
1616/UBND-NV 15/09/2015 Công văn về việc thực hiện nghiêm túc việc quản lý và sử dụng thẻ đối với cán bộ, công chức, viên chức
DS1 15/09/2015 Danh sách công chức đủ điều kiện tham dự kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên hoặc tương đương, kỳ thi ngày 27/9/2015
DS2 15/09/2015 Danh sách công chức không đủ điều kiện tham dự kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên hoặc tương đương, kỳ thi ngày 27/9/2015

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG NỘI VỤ THÀNH PHỐ TAM KỲ

Địa chỉ: 70 Hùng Vương, Tam Kỳ, Quảng Nam

Thiết kể bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam (QTI)