Chào mừng đến với website Phòng Nội Vụ Thành Phố Tam Kỳ

Hình ảnh hoạt động

 • 6

 • 5

 • 4

 • 3

 • 2

 • 2

 • 1

 • HN CCHC

 • Trao QĐ bổ nhiệm Chánh VP, GĐ BQL dự án, Phó Trưởng phòng Nội vụ

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN CBCC2 Ảnh: a

 • HN CBCC Ảnh: a
    
Quảng Nam ban hành Kế hoạch tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020
Người đăng: Phòng Nội vụ .Ngày đăng: 11/03/2020 08:47 .Lượt xem: 224 lượt.
Thực hiện Quyết định số 20/QĐ-BCĐCCHC ngày 20/12/2019 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính Chính phủ ban hành Kế hoạch tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và xây dựng Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030, ngày 28/02/2020, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch số 989/KH-UBND triển khai tổng kết thực hiện Chương t

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm đánh giá toàn diện kết quả triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 và Quyết định số 1908/QĐ-UBND ngày 02/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 27-4-2016 của Tỉnh ủy (khóa XXI) về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020. Bên cạnh đó, tuyên dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh và phân tích cụ thể các tồn tại, hạn chế để đề xuất các giải pháp khắc phục; đồng thời, xác định các nhiệm vụ, mục tiêu cải cách hành chính giai đoạn 2021- 2030 phù hợp với thực tế của tỉnh và yêu cầu phát triển trong tình hình mới.


Quang cảnh Hội nghị đánh giá chỉ số PCI, PAR INDEX, PAPI, ICT INDEX 
và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2017

Theo kế hoạch, các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng báo cáo tổng kết chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 theo đề cương và phụ lục kèm theo kế hoạch và gửi báo cáo về Sở Nội vụ trước ngày 20/4/2020; các Sở Tư pháp, Nội vụ, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ và Văn phòng UBND tỉnh xây dựng nội dung Báo cáo chuyên đề theo các lĩnh vực cải cách hành chính được phân công phụ trách, theo dõi và hoàn thành trước ngày 10/5/2020; việc tổ chức Hội nghị tổng kết và xây dựng Báo cáo tổng kết gửi Bộ Nội vụ sẽ phải được hoàn thành trước ngày 20/6/2020.

Để làm tốt công tác tổng kết, UBND tỉnh yêu cầu việc tổng kết, đánh giá phải bảo đảm tính toàn diện, khoa học, thực chất trên tất cả các lĩnh vực cải cách hành chính (có số liệu thống kê chính xác, cụ thể); tập trung làm rõ những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân khắc phục, đề xuất các mục tiêu, giải pháp phù hợp cho giai đoạn 2021-2030./.
Nguồn tin: http://cchc.quangnam.gov.vn/
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Thành phố Tam Kỳ ban hành danh mục thủ tục hành chính cấp thiết được tiếp nhận trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công thành phố
Làm việc từ xa phòng chống vi rút corona
Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến trên lĩnh vực hộ tịch
Tam Kỳ nâng cao chất lượng phục vụ hành chính
UBND tỉnh Quảng Nam công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 (PAR INDEX năm 2019) các sở, ban, ngành; các cơ quan ngành dọc cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố
Tam Kỳ tổ chức Hội nghị đánh giá Chỉ số cải cách hành chính năm 2019
Sẽ bỏ sổ hộ khẩu
Mọi thủ tục hành chính được Tam Kỳ thực hiện tại Trung tâm Hành chính công thành phố
Năm 2021 triển khai Đề án kiểm soát thủ tục hành chính ngoài một cửa
Các tin cũ hơn:
Khởi động Dự án Cải cách hành chính Bộ Nội vụ giai đoạn 2013 – 2016
Thủ tục hải quan sẽ chuyển hẳn sang điện tử
Đà Nẵng: Cần chuẩn bị kỹ lộ trình “thay áo” cho chính quyền đô thị
Quyết liệt thực hiện Đề án “Đơn giản hoá giấy tờ công dân”
Tam Kỳ thi tuyển chức danh hiệu trưởng trường tiểu học: Tìm người thực tài
Đổi mới tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã, phường
Bộ Nội vụ tổ chức Lớp Bồi dưỡng công chức chuyên trách cải cách hành chính
Khởi động Dự án Cải cách hành chính Bộ Nội vụ giai đoạn 2013 – 2016
Nhân thông điệp đầu năm của Thủ tướng: Cải cách hành chính - không ít cam go
Công bố kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2012 (PAR INDEX 2012) của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG NỘI VỤ THÀNH PHỐ TAM KỲ

Địa chỉ: 70 Hùng Vương, Tam Kỳ, Quảng Nam

Thiết kể bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam (QTI)