Chào mừng đến với website Phòng Nội Vụ Thành Phố Tam Kỳ

Hình ảnh hoạt động

 • 6

 • 5

 • 4

 • 3

 • 2

 • 2

 • 1

 • HN CCHC

 • Trao QĐ bổ nhiệm Chánh VP, GĐ BQL dự án, Phó Trưởng phòng Nội vụ

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN CBCC2 Ảnh: a

 • HN CBCC Ảnh: a
    
Sơ kết 02 năm thực hiện Quyết định 40/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về giải quyết chế độ cho thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến
Người đăng: phòng Nội vụ .Ngày đăng: 16/01/2014 11:00 .Lượt xem: 1055 lượt.
Theo đánh giá của UBND tỉnh, với sự nỗ lực, trách nhiệm của UBND các cấp và ngành Nội vụ, sau 02 năm triển khai thực hiện Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Quảng Nam đã căn bản giải quyết chế độ trợ cấp đối với thanh niên xung phong (TNXP) đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến đảm bảo đúng đối tượng, tiêu chuẩn và tiến độ đề ra.

Ảnh minh họa 

Sau khi Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp đối với TNXP đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến có hiệu lực thi hành, Sở Nội vụ tỉnh đã tham mưu UBND ban hành Hướng dẫn số 2736/HD-UBND quy định trách nhiệm của các UBND các cấp và Sở, Ban ngành phối hợp chặt chẽ với tổ chức đoàn thể tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kiểm tra và triển khai việc tiếp nhận và xét duyệt, thẩm định hồ sơ theo đúng quy định của trung ương và Điều lệ khen thưởng thành tích kháng chiến. Trong 02 năm, toàn tỉnh đã tổ chức tiếp nhận, thẩm định 1.878 hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp đối với TNXP đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến vào 3 đợt. Tham mưu UBND tỉnh quyết định giải quyết độ trợ cấp cho 634 trường hợp TNXP đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến.

Công tác giải quyết chế độ được triển khai đồng bộ, kịp thời đẩy nhanh việc chi trả trợ cấp đối với TNXP theo đúng quy định hiện hành. Đến nay, đã có 610 trường hợp là TNXP đã được giải quyết chế độ, trong đó: 117 trường hợp TNXP còn sống được hưởng trợ cấp hàng tháng (mức 360.000 đồng) và 493 trường hợp hưởng trợ cấp một lần (351 trường hợp TNXP còn sống hưởng trợ cấp một lần và 142 trường hợp TNXP đã từ trần thân nhân được hưởng trợ cấp một lần) với tổng số tiền 1,9 tỷ đồng. Đối với các đối tượng chưa có bảo hiểm y tế được các huyện, thành phố tiến hành mua cấp thẻ bảo hiểm y tế theo quy định, đồng thời giải quyết chế độ mai táng phí khi đối tượng từ trần được kịp thời.

Tuy nhiên, trong công tác triển khai thực hiện còn có những vướng mắc, để kịp thời giải quyết chế độ chính sách cho TNXP theo đúng quy định, UBND tỉnh đã xin ý kiến của Bộ Nội vụ, Bộ LĐTB-XH giải quyết đối với các trường hợp cựu TNXP đã được tặng thưởng Huân, Huy chương, hoặc đang công tác tại các cơ quan chính quyền, đảng, đoàn thể các cấp trong tỉnh, và TNXP đang chờ giải quyết chế độ thương binh, liệt sĩ, nhằm hỗ trợ giải quyết khó khăn cuộc sống hiện tại cho bản thân TNXP và gia đình.

Trong năm 2014, UBND tỉnh tiếp tục giao ngành Nội vụ có trách nhiệm phối hợp với LĐTB-XH, Hội Cựu thanh niên xung phong hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, thẩm định các hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ đối với TNXP, phấn đấu đến ngày 15/7/2014 hoàn thành việc giải quyết chế độ đối với TNXP theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg.
Nguồn tin: http://www.noivuqnam.gov.vn
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Một số nhiệm vụ trọng tâm công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2014
Tam Kỳ phát động hưởng ứng Tháng thanh niên 2014
Hội nghị tham vấn thanh niên về sửa đổi, bổ sung Luật Thanh niên năm 2005
Tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong Tháng Thanh niên
Phối hợp tổ chức giới thiệu việc làm cho thanh niên
15 trí thức trẻ được phân bổ về Quảng Nam theo đề án 600
Bộ trưởng Nội vụ nói về dự án tuyển chọn trí thức trẻ
Phát hành hồ sơ tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2013 - 2020
Phỏng vấn tuyển chọn trí thức trẻ về tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 – 2020
Tiếp tục triển khai giải quyết chế độ chính sách cho thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo Quyết định 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ.
    
1   2   3  
    

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG NỘI VỤ THÀNH PHỐ TAM KỲ

Địa chỉ: 70 Hùng Vương, Tam Kỳ, Quảng Nam

Thiết kể bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam (QTI)