Chào mừng đến với website Phòng Nội Vụ Thành Phố Tam Kỳ

Hình ảnh hoạt động

 • 6

 • 5

 • 4

 • 3

 • 2

 • 2

 • 1

 • HN CCHC

 • Trao QĐ bổ nhiệm Chánh VP, GĐ BQL dự án, Phó Trưởng phòng Nội vụ

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN CBCC2 Ảnh: a

 • HN CBCC Ảnh: a
    
Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác ngành Nội vụ 6 tháng cuối năm 2016
Người đăng: Phòng Nội vụ .Ngày đăng: 14/07/2016 16:47 .Lượt xem: 483 lượt.
Sáng ngày 12/7, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2016 của ngành nội vụ tỉnh Quảng Nam.
Quang cảnh hội nghị

Tham dự Hội nghị có Ban Giám đốc, Lãnh đạo các Phòng, Ban, Chi cục và chuyên viên Sở Nội vụ; Trưởng, Phó Phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố, Chánh Văn phòng (Trưởng phòng Tổ chức - Cán bộ) các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh. Đồng chí Nguyễn Hữu Sáng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đã nghe đồng chí Lưu Tấn Lại, Phó Giám đốc Sở Nội vụ báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm của ngành và triển khai một số nội dung liên quan đến công tác tuyển dụng công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức.


Đ/c Lưu Tấn Lại, Phó Giám đốc Sở báo cáo tại hội nghị

Theo báo cáo đánh giá của Sở Nội vụ, trong 6 tháng đầu năm 2016, toàn ngành Nội vụ đã tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của ngành, đảm bảo theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra; các chủ trương công tác lớn, các nội dung chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh được triển khai thực hiện kịp thời. Một số lĩnh vực, nhiệm vụ công tác đạt kết quả nổi bật như: Sở và ngành Nội vụ tỉnh đã tham mưu Ủy ban bầu cử các cấp tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn tỉnh, đảm bảo dân chủ, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân. Công tác quản lý đội ngũ CBCCVC thực hiện thường xuyên, liên tục, chặt chẽ; công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các đơn vị, địa phương được thực hiện công khai, dân chủ, bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn và đúng quy trình; các chế độ, chính sách đối với CBCCVC được thực hiện kịp thời và đúng quy định. Các Sở, ngành, UBND các cấp triển khai kịp thời, quyết liệt công tác cải cách hành chính. Các nội dung, nhiệm vụ triển khai trong Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016 cơ bản đạt chất lượng. Công tác cải cách hành chính đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của nhiều sở, ngành, địa phương; điển hình là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Xây dựng, UBND thành phố Tam Kỳ, huyện Thăng Bình, Đại Lộc. Công tác thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất các lĩnh vực công tác nội vụ và kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 22 của UBND tỉnh được các địa phương, đơn vị duy trì nề nếp. Các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã tích cực tổ chức, triển khai và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực. Công tác khen thưởng được quan tâm, các tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. Đặc biệt, việc xét duyệt hồ sơ đề nghị phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” theo Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ được tiến hành khẩn trương và đúng quy định. Công tác QLNN về tôn giáo đạt được nhiều kết quả; giải quyết các nhu cầu sinh hoạt tôn giáo đúng pháp luật. Chức năng quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ được tăng cường. Hoạt động nghiệp vụ văn thư lưu trữ được tổ chức thực hiện tốt.

Đại biểu thảo luận tại hội nghị

Hội nghị cũng đã dành phần lớn thời gian để thảo luận một số vấn đề liên quan đến các lĩnh vực công tác của ngành. Các nội dung được các đại biểu quan tâm, tập trung cụ thể như sau: Công tác tuyển dụng công chức, viên chức; xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; cơ chế quản lý đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã; công tác đánh giá, nhận xét công chức, viên chức; tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, tình hình quản lý, sử dụng biên chế...

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Sáng, Giám đốc Sở đề nghị các tập thể, cá nhân công chức, viên chức ngành nội vụ phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác ngành nội vụ năm 2016, theo chương trình đề ra. Trong đó, tập trung vào những nội dung chính như sau:


Đ/c Nguyễn Hữu Sáng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu kết luận hội nghị

1. Tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện theo Nghị định 24 và Nghị định 37 của Chính phủ. Tiếp tục triển khai Đề án xác định vị trí việc làm. Quản lý và sử dụng có hiệu quả biên chế được giao. Rà soát, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, các cơ sở dạy nghề, giáo dục thường xuyên và các tổ chức Hội...Thành lập Trung tâm hành chính công cấp tỉnh, huyện,thị xã, thành phố.

2. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chính sách tinh giản biên chế theo Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị, Nghị định 108, Nghị định 26 của Chính phủ. Tiếp tục kiểm tra chấn chỉnh việc hợp đồng lao động. Triển khai việc thi tuyển, thi nâng ngạch công chức, viên chức; thi Chuyên viên chính, Chuyên viên cao cấp đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh, công bằng... đi liền với ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác thi tuyển, kế cả thi tuyển công chức Đề án 500.

3. Triển khai việc thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về công tác cán bộ; theo đó làm tốt công tác tham mưu về đào tạo, quy hoạch, đánh giá, sát hạch, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ đúng quy định.

4. Tập trung triển khai Nghị quyết 03 của Tỉnh ủy và Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết 03 của Tỉnh ủy về cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020.

5. Triển khai Luật Chính quyền địa phương, phân loại đơn vị hành chính. Giải quyết các tranh chấp về địa giới hành chính. Tiến hành khảo sát, đánh giá tổ chức và hoạt động của đội ngũ CBCC, cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn, thôn, khối phố trên địa bàn tỉnh. Theo đó, đề xuất quy định số lượng, điều kiện, tiêu chuẩn, cơ chế, chính sách, khen thưởng, kỷ luật…Tiếp tục quan tâm chăm lo đội ngũ cán bộ theo Đề án 500.

6. Chú trọng công tác kiểm tra, thanh tra việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, thái độ phục vụ nhân dân, nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc trong các cơ quan, đơn vị theo tinh thần Chỉ thị số 22 Chủ tịch UBND tỉnh.

7. Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về Công tác Thanh niên, Thi đua – Khen thưởng, Tôn giáo và Văn thư lưu trữ.
Nguồn tin: noivuqnam.gov.vn
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Kỷ niệm 110 năm phủ lỵ Tam Kỳ, đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba
142 cán bộ, công chức thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2016
Lãnh đạo TP.Tam Kỳ đối thoại với nhân dân
Thi tuyển dụng công chức hành chính năm 2016: Chọn người đúng vị trí việc làm
Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác ngành Nội vụ tỉnh năm 2017
Tam Kỳ công bố quyết định nhân sự ngành giáo dục
Tam Kỳ công bố Quyết định bổ nhiệm công chức lãnh đạo
Từ 1/7: 11 Việc cấm làm đối với cán bộ, công chức, viên chức
Tiền lương của cán bộ công chức: cần "phá" ra làm lại?
Hướng dẫn quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với cán bộ, công chức
Các tin cũ hơn:
Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác ngành nội vụ năm 2014
Lãnh đạo thành phố thăm các cơ quan, đơn vị trực trong đêm giao thừa
Tam Kỳ trực báo đầu năm Giáp Ngọ 2014
Công đoàn Phòng Nội vụ tổ chức tham quan ngày 8/3
Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng vào cơ quan hành chính nhà nước
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình làm việc tại Quảng Nam
Chế độ tập sự cán bộ lãnh đạo, quản lý phải gắn với quy hoạch
Gặp mặt kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ
Tọa đàm công tác dân vận chính quyền, quy chế dân chủ cơ sở và cải cách thủ tục hành chính
Công chức chửi bậy sẽ "không được nâng lương"
    
1   2   3   4   5  
    

Liên kết web
Thăm dò ý kiến
Đánh giá mức độ hài lòng về CBCCVC của thành phố

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG NỘI VỤ THÀNH PHỐ TAM KỲ

Địa chỉ: 70 Hùng Vương, Tam Kỳ, Quảng Nam

Thiết kể bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam (QTI)