Chào mừng đến với website Phòng Nội Vụ Thành Phố Tam Kỳ

Hình ảnh hoạt động

 • 6

 • 5

 • 4

 • 3

 • 2

 • 2

 • 1

 • HN CCHC

 • Trao QĐ bổ nhiệm Chánh VP, GĐ BQL dự án, Phó Trưởng phòng Nội vụ

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN CBCC2 Ảnh: a

 • HN CBCC Ảnh: a
    
Tập trung triển khai Chỉ thị 06/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020
Người đăng: Phòng Nội vụ .Ngày đăng: 11/07/2016 08:22 .Lượt xem: 801 lượt.
Ngày 15/6/2016, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch số 2725/KH-UBND về triển khai Chỉ thị số 06/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020.

Với mục tiêu nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và toàn xã hội về nhiệm vụ, nội dung phát triển thanh niên; vai trò của thanh niên đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đảm bảo thực hiện đúng, đủ các chính sách về phát triển thanh niên; phát huy quyền và nghĩa vụ của thanh niên theo quy định của pháp luật. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về thanh niên, nhằm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ Chương trình hành động của Nghị quyết số 45/NQ-CP, Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam và Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2013 - 2020.


Hình minh hoạ

Nhằm đạt được các mục tiêu đề ra, UBND tỉnh Quảng Nam đã phân công nhiệm vụ cụ thể và yêu cầu công tác lãnh đạo, chỉ đạo phải được thực hiện thống nhất, đồng bộ; có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp chính quyền với các tổ chức đoàn thể trong triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển thanh niên; tập trung vào 07 nhiệm vụ quan trọng sau:

1. Tổ chức rà soát, đánh giá kết quả triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết số 45/NQ-CP và Chương trình phát triển thanh niên Quảng Nam giai đoạn 2013-2020; hoàn chỉnh, bổ sung kế hoạch phát triển thanh niên của địa phương, đơn vị; xây dựng các đề án phát triển thanh niên và thực hiện việc lồng ghép các chỉ tiêu phát triển thanh niên vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của cấp tỉnh, huyện và xã.

2. Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 02-CT/TU ngày 14/12/2015 của Tỉnh ủy Quảng Nam về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015- 2030. Tập trung công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và nâng cao kỹ năng sống cho thanh niên miền núi, thanh niên lao động tự do, thanh niên trong trường học; thanh niên làm việc trong các khu, cụm công nghiệp; phấn đấu tỷ lệ thanh niên vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội hàng năm giảm nhanh.

3. Chỉ đạo xây dựng các mô hình hoạt động phát triển thanh niên ở trong đơn vị công tác, tại khu dân cư; tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ thanh niên vay vốn phát triển kinh tế gia đình, vay vốn đi lao động nước ngoài. Chú trọng công tác đào tạo nghề, bồi dưỡng nâng cao hoặc chuyển đổi lĩnh vực, ngành nghề đào tạo, đảm bảo mỗi thanh niên lao động tự nuôi sống mình và gia đình bằng nghề đã được đào tạo. Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông hỗ trợ, khuyến khích thanh niên chủ động tìm kiếm việc làm.

4. Xây dựng và ưu tiên bố trí nguồn kinh phí của tỉnh, địa phương cho các đề án phát triển thanh niên. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực đầu tư phát triển thanh niên; khuyến khích tạo điều kiện các doanh nghiệp, cá nhân đầu tư vào các loại hình dịch vụ phát triển thanh niên theo đúng quy định của pháp luật.

5. Tiếp tục xây dựng cơ chế, chính sách thu hút thanh niên có tài năng vào làm việc ở các cơ quan đảng, nhà nước các cấp trong tỉnh. Thực hiện tốt việc quy hoạch, bố trí sử dụng cán bộ trẻ; quản lý chặt chẽ và phát huy nguồn lực cán bộ từ các Đề án 500 của tỉnh; Đề án 600 Phó chủ tịch xã, Đề án 500 trí thức trẻ về công tác ở các xã miền núi đặc biệt khó khăn của Chính phủ.

6. Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP và Chương trình phát triển thanh niên Quảng Nam giai đoạn 2013-2020; hàng năm căn cứ vào các chỉ tiêu, chỉ số phát triển phát triển thanh niên, tổng hợp xây dựng báo cáo tổng thể tình hình thanh niên của tỉnh Quảng Nam.

7. Xây dựng kế hoạch tập trung tuyên truyền nội dung các chính sách liên quan đến phát triển thanh niên; vai trò, quyền lợi và trách nhiệm của thanh niên đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng. Giới thiệu các mô hình phát triển thanh niên, gương thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực hoạt động của xã hội; mặt khác cùng dư luận xã hội bài trừ và ngăn chặn những hiện tượng, trào lưu có ảnh hưởng không tốt đến thanh niên.

Ngành Nội vụ với chức năng, nhiệm vụ được phân công, có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các ban ngành và địa phương, tham mưu UBND các cấp triển khai cụ thể hóa các nội dung nhiệm vụ của kế hoạch này.

Nguồn tin: noivuqnam.gov.vn
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Giữ lửa nghề truyền thống
Các tin cũ hơn:
Sơ kết 02 năm thực hiện Quyết định 40/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về giải quyết chế độ cho thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến
Một số nhiệm vụ trọng tâm công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2014
Tam Kỳ phát động hưởng ứng Tháng thanh niên 2014
Hội nghị tham vấn thanh niên về sửa đổi, bổ sung Luật Thanh niên năm 2005
Tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong Tháng Thanh niên
Phối hợp tổ chức giới thiệu việc làm cho thanh niên
15 trí thức trẻ được phân bổ về Quảng Nam theo đề án 600
Bộ trưởng Nội vụ nói về dự án tuyển chọn trí thức trẻ
Phát hành hồ sơ tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2013 - 2020
Phỏng vấn tuyển chọn trí thức trẻ về tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 – 2020
    
1   2  
    

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG NỘI VỤ THÀNH PHỐ TAM KỲ

Địa chỉ: 70 Hùng Vương, Tam Kỳ, Quảng Nam

Thiết kể bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam (QTI)