Chào mừng đến với website Phòng Nội Vụ Thành Phố Tam Kỳ

Hình ảnh hoạt động

 • 6

 • 5

 • 4

 • 3

 • 2

 • 2

 • 1

 • HN CCHC

 • Trao QĐ bổ nhiệm Chánh VP, GĐ BQL dự án, Phó Trưởng phòng Nội vụ

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN CBCC2 Ảnh: a

 • HN CBCC Ảnh: a
    
Tam Kỳ nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới
Người đăng: Phòng Nội vụ .Ngày đăng: 28/03/2016 07:08 .Lượt xem: 904 lượt.
Từ năm 2011 đến nay, bằng nhiều giải pháp, Tam Kỳ đã nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức, vượt so với yêu cầu Nghị quyết 04-NQ/TU ngày 30/6/2011 của Tỉnh uỷ. Kết quả này đã góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển địa phương trong những năm qua.
Tam Kỳ hội nghị tổng kết thực hiện NQ 04-NQ/TU của tỉnh uỷ

Tam Kỳ hội nghị tổng kết thực hiện NQ 04-NQ/TU của Tỉnh uỷ

Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ là nhiệm vụ hết sức quan trọng để nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ đáp ứng với yêu cầu phát triển, chính vì vậy từ năm 2011 đến nay, thành phố đã cử 406 lượt cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng. Chú trọng cả về chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ và tin học. Trong đó đào tạo lý luận chính trị 309 đồng chí, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho 97 đồng chí, cử 11.753 lượt cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, các lớp bồi dưỡng kỹ năng, bồi dưỡng ngoại ngữ theo chuẩn quốc tế. Nhờ đó đến nay, 98% cấp trưởng phó phòng và tương đương thành phố có trình độ chuyên môn đại học trở lên và trên 80% có trình độ cao cấp, cử nhân chính trị. Tỷ lệ cán bộ công chức xã phường đạt 3 chuẩn là  93% ( tăng 45% so với năm 2010).
Đơn cử như xã Tam Thanh. Cách đây 5 năm xã Tam Thanh chỉ có 43% cán bộ công chức đạt 3 chuẩn về trình độ văn hoá, chuyên môn và chính trị, nhưng đến nay, đã tăng lên 93%, trong đó có 2 cán bộ lãnh đạo có trình độ thạc sĩ, cán bộ phụ trách các ngành đều đã qua đào tạo đại học đúng chuyên ngành, trình độ chính trị từ trung cấp trở lên. Từ đó đã nâng cao hiệu quả công việc, đưa xã Tam Thanh từ một xã khó khăn đã có những bước phát triển vượt bậc trên nhiều lĩnh vực. “ Khi chuẩn hoá đội ngũ cán bộ đã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, nhất là trên các lĩnh vực phát triển kinh tế biển, đền bù giải phóng mặt bằng, xây dựng nông thôn mới. Bởi khi đã được qua đào tạo đúng chyên ngành, cán bộ xã có khả năng tham mưu cũng như thực hiện tốt các mục tiêu đề ra, giải quyết tốt công việc theo yêu cầu của nhân dân”, ông Nguyễn Thanh Lâm- Bí thư Đảng ủy xã Tam Thanh khẳng định.
Cùng với việc nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ công chức viên chức, thành phố Tam Kỳ đã thực hiện tốt việc bố trí sắp xếp đúng vị trí, chuyên môn, tinh gọn bộ máy, tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, gắn việc đánh giá cán bộ CCVC, NLĐ với hiệu quả công việc. Từ đó đã góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức từ thành phố đến cơ sở. Phường Hoà Hương là một trong những đơn vị thực hiện tốt việc đánh giá chất lượng cán bộ, công chức qua kết quả thực hiện nhiệm vụ mà cụ thể là lấy mức độ hài lòng của tổ chức công dân đến liên hệ công việc làm thước đo. Chính điều này đã nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức phường. “Chúng tôi thường xuyên theo dõi, kiểm tra cán bộ công chức thực hiện nhiệm vụ chức trách được giao hàng tuần, hàng tháng để kịp thời chấn chỉnh sai sót. Với kết quả đánh giá mức độ hài lòng của công dân đối với cán bộ phường trong năm qua đạt 84% là mức cao so với các địa phương khác  nhưng vẫn chưa thực sự đảm bảo. Do đó chúng tôi vẫn tiếp tục tăng cường đánh giá cán bộ bằng kết quả thực hiện nhiệm vụ hướng tới mục tiêu cuối cùng là phục vụ tốt nhất cho người dân”, ông Lê Hồng Tuyến- CT UBND phường Hòa Hương cho biết.
Thực hiện công tác cán bộ theo Nghị quyết 04 của Tỉnh uỷ, Thành ủy Tam Kỳ luôn quan tâm và đảm bảo số lượng, các tiêu chuẩn, chất lượng, cơ cấu, bố trí đúng vị trí chuyên môn, quan tâm đến cán bộ trẻ, cán bộ nữ, làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, qui hoạch, bổ nhiệm. Chính việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đã nâng cao hiệu quả công việc. Điều này được thể hiện ngay trong kết quả thực hiện nhiêm vụ đối với mỗi cán bộ công chức viên chức ngày càng cao. Riêng năm 2015 tỷ lệ cán bộ công chức, viên chức, người lao động  được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên chiếm 99%. Tuy nhiên để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, nhất là khi thành phố đã lên đô thị loại 2, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Tam Kỳ lần thứ XX nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra 3 giải pháp đột phá tạo động lực thúc đẩy để thành phố phát triển nhanh và bền vững, trong đó giải pháp đầu tiên chính là Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức gắn với đẩy mạnh cải mạnh cải cách hành chính. Theo đó, thành phố thực hiện nghiêm túc việc quy hoạch, nhận xét, đánh giá, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, lấy hiệu quả công tác và đạo đức lối sống làm thước đo; đẩy mạnh công tác luận chuyển cán bộ. Tiếp tục việc thi tuyển các chức danh lãnh đạo, thí điểm chủ trương tăng thêm một chức danh phó phòng ban ngành dưới 30 tuổi để đào tạo cán bộ trẻ. Đẩy mạnh công tác đào tạo, nhất là đào tạo sau đại học ở nước ngoài, đào tạo ngoại ngữ. Sắp xếp đội ngũ từ xã phường đến các phòng ban của thành phố đồng bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Ông Nguyễn Văn Lúa – Bí thư Thành uỷ Tam Kỳ cho biết nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cán bộ thời gian tới của thành phố: “Thành phố phải xây dựng cho được đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị từ đội ngũ lãnh đạo Đảng, nhà nước, mặt trận đoàn thể phải đảm được chất lượng, tốt về chuyên môn, phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị vững vàng. Coi trọng các khâu trong qui định của cán bộ như đối với công tác đánh giá cán bộ phải đảm bảo tính khách quan, đối với quy hoạch cán bộ phải đảm bảo tính khoa học, trong đào tạo cán bộ phải đảm bảo chất lượng và trong bố trí sử dụng cán bộ phải đảm bảo tính hợp lý và phát huy tối đa hiệu quả”.

Nguồn tin: tamkyrt.vn
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức hành chính thuộc tỉnh Quảng Nam năm 2016
Thông báo thi tuyển công chức tỉnh Quảng Nam năm 2016
TÀI LIỆU ÔN TẬP KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM NĂM 2016
Thi tuyển công chức hành chính tỉnh năm 2016: Đáp ứng yêu cầu phát triển
CÔNG BỐ DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM NĂM 2016
Đổi mới trong công tác tuyển dụng viên chức ngành y tế, GD-ĐT
Trước thềm kỳ thi tuyển công chức: Chu đáo mọi công tác chuẩn bị
Khai mạc kỳ thi tuyển công chức 2016
Ngày đầu tiên kỳ thi tuyển công chức: Căng thẳng môn Nghiệp vụ chuyên ngành
Thông báo tuyển dụng viên chức giáo duc tỉnh Quảng Nam năm 2016
    
1   2   3  
    
Các tin cũ hơn:
Công khai chế độ đãi ngộ đối với cán bộ, công chức, viên chức
Thi tuyển có chọn được người tài?
Sớm trình dự thảo quy định sửa đổi về bổ nhiệm công chức, viên chức
Gắn camera giám sát hoạt động cán bộ, công chức
Đề xuất trả lương theo vị trí làm việc
Nhiều ưu tiên cho cán bộ, công chức, viên chức nữ
Hoàn thiện tiêu chuẩn chức danh quản lý của công chức
Xây dựng đội ngũ công chức chuyên nghiệp - nhiệm vụ chiến lược
Thông tư quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính.
THÔNG BÁO CỦA HỘI ĐỒNG THI NÂNG NGẠCH TỈNH QUẢNG NAM

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG NỘI VỤ THÀNH PHỐ TAM KỲ

Địa chỉ: 70 Hùng Vương, Tam Kỳ, Quảng Nam

Thiết kể bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam (QTI)