Chào mừng đến với website Phòng Nội Vụ Thành Phố Tam Kỳ

Hình ảnh hoạt động

 • 6

 • 5

 • 4

 • 3

 • 2

 • 2

 • 1

 • HN CCHC

 • Trao QĐ bổ nhiệm Chánh VP, GĐ BQL dự án, Phó Trưởng phòng Nội vụ

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN CBCC2 Ảnh: a

 • HN CBCC Ảnh: a
    
Nâng lương thường xuyên hoặc nâng phụ cấp thâm niên vượt khung viên chức thuộc thẩm quyền của UBND thành phố Tam Kỳ
Người đăng: phòng Nội vụ .Ngày đăng: 16/12/2014 10:30 .Lượt xem: 830 lượt.

I. Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Cá nhân hoặc cơ quan, đơn vị nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Nội vụ thành phố.

+ Bước 2: Phòng Nội vụ thành phố xem xét, thẩm định lại hồ sơ; trình Chủ tịch UBND thành phố quyết định nâng lương thường xuyên hoặc quyết định nâng phụ cấp thâm niên vượt khung viên chức.

+ Bước 3: Cá nhân hoặc cơ quan, đơn vị nhận kết quả tại Phòng Nội vụ thành phố để tổ chức thực hiện.

 

II. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Nội vụ thành phố (Địa chỉ: 70 – Hùng Vương - thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).

 

III. Thành phần hồ sơ:

+ Tờ trình (công văn) đề nghị nâng lương thường xuyên hoặc nâng phụ cấp thâm niên vượt khung.

+ Biên bản họp xét nâng lương thường xuyên hoặc nâng phụ cấp thâm niên vượt khung.

+ Bản sao quyết định lương hiện hưởng.

+ Bản nhận xét đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong năm qua.

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

 

IV. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Nội vụ thành phố

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính             

- Lệ phí: không.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không

 

V. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội.

+ Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

+ Thông tư số 04/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức;

+ Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 01/7/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam Ban hành Quy định về quản lý cán bộ, công chức, viên chức cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các Hội và cán bộ quản lý doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sỡ hữu thuộc UBND tỉnh Quảng Nam.

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Quyết định nghỉ thôi việc viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền của UBND thành phố Tam Kỳ
Các tin cũ hơn:
Quyết định nghỉ hưu viên chức thuộc thẩm quyền của UBND thành phố Tam Kỳ
Bổ nhiệm vào ngạch viên chức thuộc thẩm quyền của UBND thành phố Tam Kỳ

Liên kết web
Thăm dò ý kiến
Đánh giá mức độ hài lòng về CBCCVC của thành phố

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG NỘI VỤ THÀNH PHỐ TAM KỲ

Địa chỉ: 70 Hùng Vương, Tam Kỳ, Quảng Nam

Thiết kể bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam (QTI)