Chào mừng đến với website Phòng Nội Vụ Thành Phố Tam Kỳ

Hình ảnh hoạt động

 • 6

 • 5

 • 4

 • 3

 • 2

 • 2

 • 1

 • HN CCHC

 • Trao QĐ bổ nhiệm Chánh VP, GĐ BQL dự án, Phó Trưởng phòng Nội vụ

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN CBCC2 Ảnh: a

 • HN CBCC Ảnh: a
    
Bổ nhiệm vào ngạch viên chức thuộc thẩm quyền của UBND thành phố Tam Kỳ
Người đăng: phòng Nội vụ .Ngày đăng: 16/12/2014 10:29 .Lượt xem: 824 lượt.

I. Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Cá nhân hoặc cơ quan, đơn vị nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Nội vụ thành phố.

+ Bước 2: Phòng Nội vụ thành phố xem xét, thẩm định lại hồ sơ; trình Chủ tịch UBND thành phố quyết định bổ nhiệm vào ngạch viên chức.

+ Bước 3: Cá nhân hoặc cơ quan, đơn vị nhận kết quả tại Phòng Nội vụ thành phố để tổ chức thực hiện.

 

II. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Nội vụ thành phố (Địa chỉ: 70 – Hùng Vương - thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam)

 

III. Thành phần hồ sơ:

+ Tờ trình (công văn) đề nghị bổ nhiệm vào ngạch viên chức cần nêu rõ: khi hết thời gian tập sự, thủ trưởng cơ quan, đơn vị nhận xét, đánh giá kết quả tập sự của viên chức; nêu rõ kết quả tập sự đạt hay không đạt yêu cầu.

+ Bản sao Quyết định tuyển dụng; quyết định tiếp nhận và phân công viên chức (có chứng thực).

+ Bản báo cáo kết quả của người tập sự.

+ Bản nhận xét đánh giá của người hướng dẫn tập sự.

+ Bản nhận xét của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý công chức, viên chức.

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

 

IV. Thời hạn giải quyết:05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Nội vụ thành phố

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính             

- Lệ phí: không

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không

 

V. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội.

+ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

+ Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 01/7/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam Ban hành Quy định về quản lý cán bộ, công chức, viên chức cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các Hội và cán bộ quản lý doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sỡ hữu thuộc UBND tỉnh Quảng Nam.

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Nâng lương thường xuyên hoặc nâng phụ cấp thâm niên vượt khung viên chức thuộc thẩm quyền của UBND thành phố Tam Kỳ
Quyết định nghỉ thôi việc viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền của UBND thành phố Tam Kỳ
Các tin cũ hơn:
Quyết định nghỉ hưu viên chức thuộc thẩm quyền của UBND thành phố Tam Kỳ

Liên kết web
Thăm dò ý kiến
Đánh giá mức độ hài lòng về CBCCVC của thành phố

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG NỘI VỤ THÀNH PHỐ TAM KỲ

Địa chỉ: 70 Hùng Vương, Tam Kỳ, Quảng Nam

Thiết kể bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam (QTI)