Chào mừng đến với website Phòng Nội Vụ Thành Phố Tam Kỳ

Hình ảnh hoạt động

 • 6

 • 5

 • 4

 • 3

 • 2

 • 2

 • 1

 • HN CCHC

 • Trao QĐ bổ nhiệm Chánh VP, GĐ BQL dự án, Phó Trưởng phòng Nội vụ

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN CBCC2 Ảnh: a

 • HN CBCC Ảnh: a
    
Quyết định nghỉ hưu viên chức thuộc thẩm quyền của UBND thành phố Tam Kỳ
Người đăng: phòng Nội vụ .Ngày đăng: 16/12/2014 10:28 .Lượt xem: 721 lượt.

I. Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Cá nhân hoặc cơ quan, đơn vị nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Nội vụ thành phố.

+ Bước 2: Phòng Nội vụ thành phố xem xét, thẩm định lại hồ sơ; trình Chủ tịch UBND thành phố quyết định nghỉ hưu.

+ Bước 3: Cá nhân hoặc cơ quan, đơn vị nhận kết quả tại Phòng Nội vụ thành phố để tổ chức thực hiện.

 

II. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Nội vụ thành phố (Địa chỉ: 70 – Hùng Vương - thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).

 

III. Thành phần hồ sơ:

+ Tờ trình (công văn) đề nghị của đơn vị trong đó cần thêm nội dung: Nơi cư trú sau khi nghỉ hưu của viên chức.

+ Bản sao Thông báo nghỉ hưu (nếu có).

+ Bản sao sổ Bảo hiểm xã hội.

Riêng trường hợp nghỉ hưu khi suy giảm khả năng lao động cần có thêm Biên bản giám định khả năng lao động của Hội đồng Giám định y khoa tỉnh Quảng Nam.

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

 IV. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Nội vụ thành phố.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.             

- Lệ phí: không.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không.

 

V. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội.

+ Luật Bảo hiểm xã hội được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006;

+ Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc;

+ Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 01/7/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam Ban hành Quy định về quản lý cán bộ, công chức, viên chức cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các Hội và cán bộ quản lý doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sỡ hữu thuộc UBND tỉnh Quảng Nam.

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Bổ nhiệm vào ngạch viên chức thuộc thẩm quyền của UBND thành phố Tam Kỳ
Nâng lương thường xuyên hoặc nâng phụ cấp thâm niên vượt khung viên chức thuộc thẩm quyền của UBND thành phố Tam Kỳ
Quyết định nghỉ thôi việc viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền của UBND thành phố Tam Kỳ

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG NỘI VỤ THÀNH PHỐ TAM KỲ

Địa chỉ: 70 Hùng Vương, Tam Kỳ, Quảng Nam

Thiết kể bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam (QTI)