Chào mừng đến với website Phòng Nội Vụ Thành Phố Tam Kỳ

Hình ảnh hoạt động

 • 6

 • 5

 • 4

 • 3

 • 2

 • 2

 • 1

 • HN CCHC

 • Trao QĐ bổ nhiệm Chánh VP, GĐ BQL dự án, Phó Trưởng phòng Nội vụ

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN CBCC2 Ảnh: a

 • HN CBCC Ảnh: a
    
Phê chuẩn kết quả bầu cử đối với cán bộ
Người đăng: phòng Nội vụ .Ngày đăng: 05/11/2014 17:02 .Lượt xem: 719 lượt.

1. Cơ sở pháp lý:

Nghị định 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ;

Nghị định số 107/2004/NĐ-CP ngày 02/4/2004 của Chính phủ;

 

2. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định.

          Bước 2: UBND xã, phường gửi hồ sơ tại bộ phận văn thư của Phòng Nội vụ; Văn thư kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ (Nếu thiếu hồ sơ thì hướng dẫn bổ sung đầy đủ mới nhận).

          Bước 3: Phòng Nội vụ kiểm tra và thẩm định hồ sơ.

Bước 4: Trình Chủ tịch UBND thành phố xem xét quyết định.

Bước 5: Trả kết quả tại bộ phận văn thư.  

 

3. Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình đề nghị của UBND xã, phường.

- Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử của HĐND cùng cấp đã thông qua (đối với các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND).

- Lý lịch cá nhân (theo mẫu 2c).

- Bản kê khai tài sản cá nhân (theo mẫu).

 

4. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

 

5. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Quy trình và hồ sơ ghép cụm dân cư vào thôn, khối phố hiện có
Thành lập thôn, khối phố mới
Các tin cũ hơn:
Xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện không qua thi tuyển
Nghỉ hưu, nghỉ thôi việc và giải quyết chế độ chính sách nghỉ hưu, nghỉ thôi việc
Chuyển xếp ngạch, bậc lương; xếp lương và nâng bậc lương
Bổ nhiệm, miễn nhiệm trưởng, phó chỉ huy quân sự và trưởng, phó công an xã

Liên kết web
Thăm dò ý kiến
Đánh giá mức độ hài lòng về CBCCVC của thành phố

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG NỘI VỤ THÀNH PHỐ TAM KỲ

Địa chỉ: 70 Hùng Vương, Tam Kỳ, Quảng Nam

Thiết kể bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam (QTI)