Chào mừng đến với website Phòng Nội Vụ Thành Phố Tam Kỳ

Hình ảnh hoạt động

 • 6

 • 5

 • 4

 • 3

 • 2

 • 2

 • 1

 • HN CCHC

 • Trao QĐ bổ nhiệm Chánh VP, GĐ BQL dự án, Phó Trưởng phòng Nội vụ

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN CBCC2 Ảnh: a

 • HN CBCC Ảnh: a
    
Chuyển xếp ngạch, bậc lương; xếp lương và nâng bậc lương
Người đăng: phòng Nội vụ .Ngày đăng: 05/11/2014 17:00 .Lượt xem: 1859 lượt.

1. Cơ sở pháp lý:

Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ;

Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính Phủ;

                    Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ;

                   Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH ngày 27/5/2010 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Lao động thương binh và Xã hội;

 

2. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định.

          Bước 2: UBND xã, phường gửi hồ sơ tại bộ phận Văn thư của phòng Nội vụ; Văn thư kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ (Nếu thiếu hồ sơ thì hướng dẫn bổ sung đầy đủ mới nhận).

          Bước 3: Phòng Nội vụ kiểm tra và thẩm định hồ sơ.

Bước 4: Trình Chủ tịch UBND thành phố xem xét quyết định.

Bước 5: Trả kết quả tại bộ phận văn thư.  

3. Thành phần hồ sơ.

3.1. Chuyển xếp ngạch, bậc lương:

- Tờ trình đề nghị của UBND xã, phường.

- Quyết định xếp lương hoặc nâng lương gần nhất.

- Bản sao các văn bằng chứng chỉ (chứng thực).

- Bản nhận xét đánh mức độ hoàn thành nhiệm vụ (có xác nhận của thủ trưởng cơ quan về đánh giá và kết quả xếp loại)

3.2.  Xếp lương:

- Tờ trình đề nghị xếp lương của UBND xã, phường.

- Quyết định phê chuẩn hoặc chuẩn y; bổ nhiệm, tuyển dụng của cơ quan cấp thẩm quyền.

- Quyết định xếp lương hoặc nâng lương gần nhất (nếu có).

- Bản sao các văn bằng chứng chỉ (chứng thực).

3.3. Nâng bậc lương:

- Tờ trình đề nghị nâng bậc lương của UBND xã, phường.

- Quyết định xếp lương hoặc nâng lương gần nhất.

- Bản nhận xét đánh mức độ hoàn thành nhiệm vụ (có xác nhận của thủ trưởng cơ quan về đánh giá và kết quả xếp loại)

- Biên bản họp xét đề nghị nâng bậc lương của cơ quan và ý kiến của tổ chức Công đoàn cơ sở

4. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

5. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Bổ nhiệm, miễn nhiệm trưởng, phó chỉ huy quân sự và trưởng, phó công an xã
Phê chuẩn kết quả bầu cử đối với cán bộ
Quy trình và hồ sơ ghép cụm dân cư vào thôn, khối phố hiện có
Thành lập thôn, khối phố mới
Các tin cũ hơn:
Xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện không qua thi tuyển
Nghỉ hưu, nghỉ thôi việc và giải quyết chế độ chính sách nghỉ hưu, nghỉ thôi việc

Liên kết web
Thăm dò ý kiến
Đánh giá mức độ hài lòng về CBCCVC của thành phố

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG NỘI VỤ THÀNH PHỐ TAM KỲ

Địa chỉ: 70 Hùng Vương, Tam Kỳ, Quảng Nam

Thiết kể bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam (QTI)