Chào mừng đến với website Phòng Nội Vụ Thành Phố Tam Kỳ

Hình ảnh hoạt động

 • 6

 • 5

 • 4

 • 3

 • 2

 • 2

 • 1

 • HN CCHC

 • Trao QĐ bổ nhiệm Chánh VP, GĐ BQL dự án, Phó Trưởng phòng Nội vụ

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN CBCC2 Ảnh: a

 • HN CBCC Ảnh: a
    
Nghỉ hưu, nghỉ thôi việc và giải quyết chế độ chính sách nghỉ hưu, nghỉ thôi việc
Người đăng: phòng Nội vụ .Ngày đăng: 05/11/2014 16:59 .Lượt xem: 980 lượt.

1. Cơ sở pháp lý:

                     Luật Bảo hiểm xã hội được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006;

 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ;

 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính Phủ;

Nghị định số 67/2010/NĐ-CP ngày 15/6/2010 của Chính Phủ;

                   Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 của Chính Phủ;

                   Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 29/5/2012 của UBND tỉnh;

 

2. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định.

          Bước 2: UBND xã, phường gửi hồ sơ tại bộ phận Văn thư của Phòng Nội vụ; Văn thư kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ (Nếu thiếu hồ sơ thì hướng dẫn bổ sung đầy đủ mới nhận).

          Bước 3: Phòng Nội vụ kiểm tra và thẩm định hồ sơ.

Bước 4: Trình Chủ tịch UBND thành phố xem xét quyết định.

          Bước 5: Gửi hồ sơ chế độ, chính sách tại Sở Nội vụ để giải quyết.

          Bước 6: Trả kết quả tại bộ phận văn thư.

 

3. Thành phần hồ sơ.

3.1. Nghỉ hưu, nghỉ thôi việc

          - Tờ trình đề nghị của UBND xã, phường.

          - Đơn xin nghỉ hưu, nghỉ thôi việc của cán bộ, công chức.

          - Giấy giám định y khoa (bản chính) (đối với nghỉ hưu trước tuổi).

          - Bản sao sổ BHXH hoặc xác nhận của cơ quan BHXH về quá trình tham gia BHXH.

- Các quyết định liên quan: Bổ nhiệm, tuyển dụng; xếp lương, nâng lương gần nhất; Văn bản thôi giữ chức vụ, chức danh (nếu có).

3.2. Giải quyết chế độ, chính sách

          - Tờ trình đề nghị của UBND xã, phường.

          - Đơn xin giải quyết chế độ chính sách của cán bộ, công chức.

          - Quyết định nghỉ hưu, nghỉ thôi việc.

          - Bản sao sổ BHXH hoặc xác nhận của cơ quan BHXH về quá trình tham gia BHXH.

          - Các quyết định liên quan:  xếp lương, nâng lương gần nhất …

4. Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

5. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (đối với hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố).

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Chuyển xếp ngạch, bậc lương; xếp lương và nâng bậc lương
Bổ nhiệm, miễn nhiệm trưởng, phó chỉ huy quân sự và trưởng, phó công an xã
Phê chuẩn kết quả bầu cử đối với cán bộ
Quy trình và hồ sơ ghép cụm dân cư vào thôn, khối phố hiện có
Thành lập thôn, khối phố mới
Các tin cũ hơn:
Xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện không qua thi tuyển

Liên kết web
Thăm dò ý kiến
Đánh giá mức độ hài lòng về CBCCVC của thành phố

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG NỘI VỤ THÀNH PHỐ TAM KỲ

Địa chỉ: 70 Hùng Vương, Tam Kỳ, Quảng Nam

Thiết kể bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam (QTI)