Chào mừng đến với website Phòng Nội Vụ Thành Phố Tam Kỳ

Hình ảnh hoạt động

 • 6

 • 5

 • 4

 • 3

 • 2

 • 2

 • 1

 • HN CCHC

 • Trao QĐ bổ nhiệm Chánh VP, GĐ BQL dự án, Phó Trưởng phòng Nội vụ

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN CBCC2 Ảnh: a

 • HN CBCC Ảnh: a
    
Xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện không qua thi tuyển
Người đăng: phòng Nội vụ .Ngày đăng: 05/11/2014 16:58 .Lượt xem: 720 lượt.

1. Cơ sở pháp lý:

 Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ;

 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính Phủ;

           Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ; 

           Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ;

 

2. Trình tự thực hiện:

          Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ và gửi tại bộ phận Văn thư của Phòng Nội vụ; Văn thư kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ (Nếu thiếu hồ sơ thì hướng dẫn bổ sung đầy đủ mới nhận).

          Bước 2: Phòng Nội vụ kiểm tra và thẩm định hồ sơ.

          Bước 3: Thành lập Hội đồng kiểm tra sát hạch và tổ chức sát hạch;

Bước 4: Trình Chủ tịch UBND thành phố xem xét quyết định.

Bước 5: Trình hồ sơ Sở Nội vụ xem xét quyết định.

 

3. Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị xét chuyển của cán bộ, công chức và ý kiến đồng ý cho chuyển công tác của Thủ trưởng cơ quan.

- Bản đánh giá, nhận xét quá trình công tác có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan.

- Lý lịch cá nhân (theo mẫu 2c) có xác nhận của địa phương trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ .

- Bản sao sổ BHXH hoặc xác nhận của cơ quan BHXH về quá trình tham gia BHXH.

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ.

 - Các quyết định liên quan: Bổ nhiệm, tuyển dụng; xếp lương, nâng lương..

- Bản sao các văn bằng chứng chỉ (chứng thực).

4. Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

 

          5. Trả kết quả tại bộ phận văn thư (sau khi có văn bản thống nhất của Sở Nội vụ).   

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Nghỉ hưu, nghỉ thôi việc và giải quyết chế độ chính sách nghỉ hưu, nghỉ thôi việc
Chuyển xếp ngạch, bậc lương; xếp lương và nâng bậc lương
Bổ nhiệm, miễn nhiệm trưởng, phó chỉ huy quân sự và trưởng, phó công an xã
Phê chuẩn kết quả bầu cử đối với cán bộ
Quy trình và hồ sơ ghép cụm dân cư vào thôn, khối phố hiện có
Thành lập thôn, khối phố mới

Liên kết web
Thăm dò ý kiến
Đánh giá mức độ hài lòng về CBCCVC của thành phố

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG NỘI VỤ THÀNH PHỐ TAM KỲ

Địa chỉ: 70 Hùng Vương, Tam Kỳ, Quảng Nam

Thiết kể bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam (QTI)