Chào mừng đến với website Phòng Nội Vụ Thành Phố Tam Kỳ

Hình ảnh hoạt động

 • 6

 • 5

 • 4

 • 3

 • 2

 • 2

 • 1

 • HN CCHC

 • Trao QĐ bổ nhiệm Chánh VP, GĐ BQL dự án, Phó Trưởng phòng Nội vụ

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN CBCC2 Ảnh: a

 • HN CBCC Ảnh: a
    
Xây dựng chính sách cho thanh niên tình nguyện
Người đăng: phòng Nội vụ .Ngày đăng: 09/10/2014 07:59 .Lượt xem: 1100 lượt.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa giao Bộ Nội vụ chủ trì nghiên cứu xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách liên quan đến hoạt động tình nguyện của thanh niên vào Quý III năm 2015.
Cần có nhiều chính sách để thu hút thanh niên tham gia tình nguyện

Theo chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và các cơ quan có liên quan tiến hành tổng kết đánh giá hoạt động tình nguyện của thanh niên trong thời gian qua và các cơ chế, chính sách thu hút thanh niên tình nguyện tham gia phát triển kinh tế - xã hội.

Trên cơ sở đó, Bộ cùng với các cơ quan chức năng tiếp tục hoàn thiện Đề án tổ chức và chính sách đối với thanh niên tình nguyện; đồng thời, nghiên cứu xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách liên quan đến hoạt động tình nguyện của thanh niên vào Quý III năm 2015.

Được biết, trong 15 năm qua, hoạt động tình nguyện đã thu hút được đông đảo người dân tham gia; trong đó, chủ yếu là thanh niên (với trên 70 triệu lượt thanh niên), có nhiều đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Hoạt động tình nguyện là môi trường tốt để thanh niên phát huy tinh thần đoàn kết, sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, vươn lên lập thân, lập nghiệp, nhất là thanh niên sinh viên. Với ý nghĩa đó, Đảng và Nhà nước ta đã và đang dần hoàn thiện khung pháp lý theo hướng tạo môi trường thuận lợi để thúc đẩy hoạt động tình nguyện.

Tuy nhiên, các chính sách hiện nay chủ yếu tập trung vào việc thu hút thanh niên tình nguyện tham gia các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội ở các khu vực khó khăn, đặc thù; chưa có chính sách tổng thể để đẩy mạnh hoạt động tình nguyện của thanh niên và tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động này. Chính vì vậy, việc ban hành cơ chế, chính sách liên quan đến hoạt động tình nguyện của thanh niên là rất cần thiết.


Nguồn tin: http://moha.gov.vn
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Tổng kết năm thanh niên tình nguyện 2014 và 15 năm phong trào thanh niên tình nguyện (2000 – 2014)
Tuyên truyền luật cho thanh niên
Tư vấn giới thiệu việc làm và xuất khẩu lao động cho đoàn viên, thanh niên
Tam Kỳ tập huấn kỹ năng nghiệp vụ công tác Đoàn
Lãnh đạo thành phố đối thoại với cán bộ, đoàn viên thanh niên
Chính sách mới đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên
“Thi tuyển công chức, xa mấy nhưng công bằng chúng tôi cũng đi”
Tập trung triển khai Chỉ thị 06/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020
Giữ lửa nghề truyền thống
Các tin cũ hơn:
Sơ kết 02 năm thực hiện Quyết định 40/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về giải quyết chế độ cho thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến
Một số nhiệm vụ trọng tâm công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2014
Tam Kỳ phát động hưởng ứng Tháng thanh niên 2014
Hội nghị tham vấn thanh niên về sửa đổi, bổ sung Luật Thanh niên năm 2005
Tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong Tháng Thanh niên
Phối hợp tổ chức giới thiệu việc làm cho thanh niên
15 trí thức trẻ được phân bổ về Quảng Nam theo đề án 600
Bộ trưởng Nội vụ nói về dự án tuyển chọn trí thức trẻ
Phát hành hồ sơ tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2013 - 2020
Phỏng vấn tuyển chọn trí thức trẻ về tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 – 2020
    
1   2  
    

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG NỘI VỤ THÀNH PHỐ TAM KỲ

Địa chỉ: 70 Hùng Vương, Tam Kỳ, Quảng Nam

Thiết kể bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam (QTI)