Chào mừng đến với website Phòng Nội Vụ Thành Phố Tam Kỳ

Hình ảnh hoạt động

 • 6

 • 5

 • 4

 • 3

 • 2

 • 2

 • 1

 • HN CCHC

 • Trao QĐ bổ nhiệm Chánh VP, GĐ BQL dự án, Phó Trưởng phòng Nội vụ

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN CBCC2 Ảnh: a

 • HN CBCC Ảnh: a
    
Khai giảng các lớp tập huấn quản lý nhà nước về công tác thanh niên
Người đăng: phòng Nội vụ .Ngày đăng: 05/09/2014 14:04 .Lượt xem: 991 lượt.
Thực hiện Quyết định số 1180/QĐ-UBND ngày 15/4/2014 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tỉnh Quảng Nam năm 2014;
Ngày 03/9/2014, Sở Nội vụ khai giảng các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên cho cán bộ công chức làm nhiệm vụ QLNN về thanh niên ở các sở, ban, ngành, huyện, thành phố và xã, phường thị trấn; Bí thư đoàn các trường đại học, cao đẳng, trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh.


Đ/c Bùi Công Hai - Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu khai giảng các lớp bồi dưỡng

Tại các lớp tập huấn các học viên đã được truyền đạt các kiến thức mới tổng quan chủ trương của Đảng, Nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa; nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên và thực hiện cơ chế chính sách đối với thanh niên; Chương trình phát triển thanh niên Quảng Nam giai đoạn 2013 - 2020 và những vấn đề bức xúc đối mặt của thanh niên hiện nay. Các học viên đã được hướng dẫn thực hành xây dựng kế hoạch phát triển thanh niên phù hợp với điều kiện kinh tế- xã hội và tình hình thanh niên của địa phương.

Qua các nội dung trên, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về vị trí vai trò của công tác quản lý nhà nước về thanh niên và trang bị kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước về công tác thanh niên cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước về thanh niên. Trên cơ sở đó, sẽ từng bước đáp ứng được các yêu cầu thực hiện nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền đẩy nhanh việc tham mưu lồng ghép các chỉ tiêu, mục tiêu kế hoạch phát triển thanh niên của huyện vào các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội, tập trung đẩy mạnh việc đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giáo dục pháp luật, phòng chống tệ nạn, tạo điều kiện cho thanh niên phát triển kinh tế bền vững; góp phần vào việc hoàn thành các mục tiêu phát triển thanh niên như kế hoạch của địa phương, cơ quan và đơn vị.


Quang cảnh lớp bồi dưỡng
Nguồn tin: http://www.noivuqnam.gov.vn
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Xây dựng chính sách cho thanh niên tình nguyện
Tổng kết năm thanh niên tình nguyện 2014 và 15 năm phong trào thanh niên tình nguyện (2000 – 2014)
Tuyên truyền luật cho thanh niên
Tư vấn giới thiệu việc làm và xuất khẩu lao động cho đoàn viên, thanh niên
Tam Kỳ tập huấn kỹ năng nghiệp vụ công tác Đoàn
Lãnh đạo thành phố đối thoại với cán bộ, đoàn viên thanh niên
Chính sách mới đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên
“Thi tuyển công chức, xa mấy nhưng công bằng chúng tôi cũng đi”
Tập trung triển khai Chỉ thị 06/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020
Giữ lửa nghề truyền thống
Các tin cũ hơn:
Sơ kết 02 năm thực hiện Quyết định 40/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về giải quyết chế độ cho thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến
Một số nhiệm vụ trọng tâm công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2014
Tam Kỳ phát động hưởng ứng Tháng thanh niên 2014
Hội nghị tham vấn thanh niên về sửa đổi, bổ sung Luật Thanh niên năm 2005
Tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong Tháng Thanh niên
Phối hợp tổ chức giới thiệu việc làm cho thanh niên
15 trí thức trẻ được phân bổ về Quảng Nam theo đề án 600
Bộ trưởng Nội vụ nói về dự án tuyển chọn trí thức trẻ
Phát hành hồ sơ tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2013 - 2020
Phỏng vấn tuyển chọn trí thức trẻ về tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 – 2020
    
1   2  
    

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG NỘI VỤ THÀNH PHỐ TAM KỲ

Địa chỉ: 70 Hùng Vương, Tam Kỳ, Quảng Nam

Thiết kể bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam (QTI)