Chào mừng đến với website Phòng Nội Vụ Thành Phố Tam Kỳ

Hình ảnh hoạt động

 • 6

 • 5

 • 4

 • 3

 • 2

 • 2

 • 1

 • HN CCHC

 • Trao QĐ bổ nhiệm Chánh VP, GĐ BQL dự án, Phó Trưởng phòng Nội vụ

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN CBCC2 Ảnh: a

 • HN CBCC Ảnh: a
    
Quy chế của Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế thống nhất
Người đăng: phòng Nội vụ .Ngày đăng: 04/08/2014 09:49 .Lượt xem: 977 lượt.
Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đã ký Quyết định số 252-QĐ/TW về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế thống nhất của hệ thống chính trị.


Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.


Theo Quy chế, Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế thống nhất của hệ thống chính trị có nhiệm vụ tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị xem xét, quyết định các chủ trương, nguyên tắc về biên chế, tinh giản biên chế; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và người hưởng lương, phụ cấp từ ngân sách... của các tổ chức (các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội; các cơ quan hành chính nhà nước; Quốc hội và các cơ quan tư pháp) trong hệ thống chính trị.

Trên cơ sở chủ trương, nguyên tắc của Bộ Chính trị và các quy định hiện hành, Ban Chỉ đạo Trung ương hướng dẫn các cơ quan có thẩm quyền về quản lý biên chế xây dựng kế hoạch quản lý, sử dụng biên chế 5 năm và hằng năm; tiến hành tổng hợp, thẩm định, báo cáo Bộ Chính trị xem xét, quyết định.

Căn cứ vào Quyết định của Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo Trung ương thông báo để các cơ quan có thẩm quyền quản lý biên chế thực hiện; chỉ đạo việc kiểm tra, giám sát thực hiện các chủ trương, quyết định của Bộ Chính trị về quản lý biên chế.

Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế thống nhất của hệ thống chính trị có quyền hạn: yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền về quản lý biên chế và các cơ quan có liên quan trực tiếp báo cáo, cung cấp những thông tin cần thiết phục vụ cho hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương; báo cáo định kỳ hằng năm và 5 năm về tình hình quản lý, sử dụng biên chế; kiến nghị với Bộ Chính trị biểu dương các cơ quan, tổ chức thực hiện đúng; xem xét đối với những cơ quan, tổ chức thực hiện không đúng chủ trương, nguyên tắc về quản lý và sử dụng biên chế.

Quy chế quy định rõ trách nhiệm của các thành viên: Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương; Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương. Các thành viên của Ban Chỉ đạo Trung ương được sử dụng bộ máy của cơ quan, tổ chức do mình quản lý, phụ trách để thực hiện nhiệm vụ được Ban Chỉ đạo Trung ương phân công.

Về nguyên tắc làm việc, Ban Chỉ đạo Trung ương chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Bộ Chính trị. Ban Chỉ đạo Trung ương làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ; tập thể thảo luận, Trưởng ban kết luận và chỉ đạo thực hiện.

Ban Chỉ đạo Trung ương họp định kỳ 1 năm 2 lần, họp bất thường khi cần. Văn phòng Trung ương Đảng cấp kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương.

Ban Chỉ đạo Trung ương thành lập Tổ giúp việc gồm một số đồng chí lãnh đạo cấp bộ và một số lãnh đạo cấp vụ có chức năng tham mưu về biên chế và quản lý biên chế của Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ, Ban Công tác đại biểu Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Bộ Tài chính do Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương làm Tổ trưởng.

Tổ giúp việc thực hiện các nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo Trung ương giao. Thành viên Tổ giúp việc làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.
Nguồn tin: http://moha.gov.vn
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Tinh giản biên chế phải đúng đối tượng, vị trí
Thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Nhà Văn hóa thiếu nhi TP.Tam Kỳ
Tuyển mới không quá 50% số công chức ra khỏi biên chế
Tinh giản bộ máy hành chính: "Đổi mới cơ chế mới giải quyết được"
Cải cách bộ máy, tinh giản biên chế: Khó trong “một sớm, một chiều”
Thủ tướng phê duyệt biên chế công chức năm 2015
Không tăng biên chế công chức trong đơn vị sự nghiệp công lập
Quyết liệt thực hiện tinh giản biên chế
Bộ Chính trị ra Nghị quyết về tinh giản biên chế
Hội nghị triển khai Nghị định 108 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
    
1   2   3  
    
Các tin cũ hơn:
Xác định vị trí việc làm, biên chế có “phình” lên không?
Không tăng biên chế công chức đến 2016
Nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng cho công chức, viên chức làm công tác tổ chức, cán bộ ngành Nội vụ
Những trường hợp sẽ thuộc diện tinh giản biên chế
Đề xuất chính sách cho đối tượng thuộc diện tinh giản biên chế
Không đặt mục tiêu giảm 100.000 công chức
Bộ Nội vụ lên tiếng về việc tinh giản 100.000 biên chế
Thứ trưởng Bộ Nội vụ nói về việc giảm 100.000 biên chế
Xử lý nghiêm tiêu cực trong công tác tổ chức cán bộ
Hội nghị triển khai thực hiện Đề án “Bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng cho công chức, viên chức làm công tác tổ chức cán bộ ngành Nội vụ”
    
1   2  
    

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG NỘI VỤ THÀNH PHỐ TAM KỲ

Địa chỉ: 70 Hùng Vương, Tam Kỳ, Quảng Nam

Thiết kể bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam (QTI)